ഭാമനിർവേദം [കൊമ്പൻ]

ഭാമനിർവേദം BhamaNirvedam | Author : Komban   ഇതൊരു ക്ലീഷെ കഥയാണ്. പിന്ന ഇത് നിങ്ങളിൽ പലരും വേറേ സൈറ്റിൽ വായിച്ചു കാണും. പക്ഷെ മുഴുവൻ അക്ഷരപിശാശു ആയിരുന്നു. എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഒരിഷ്ടം തോന്നി കറക്ട് ചെയ്തതതാണ്, So പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ ഇത് മുമ്പ് വായിച്ചവർക്ക് ഞാൻ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനു കഥയുടെ അവസാനം വരെ ക്ഷമയോടെ വായിക്കാനപേക്ഷ. പ്രീഡിഗ്രി അപ്ഗ്രേഡ് ആയി ഫസ്റ് പ്ലസ് വൺ ബാച്ച് തുടങ്ങിയ വർഷം. […]

Continue reading