ആണാകാൻ മോഹിച്ച പെൺകുട്ടി [വാത്സ്യായനൻ]

ആണാകാൻ മോഹിച്ച പെൺകുട്ടി Aanakaan Mohicha Penkutty | Author : Vatsyayanan [ആമുഖം: ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണും സിസ്ജെൻഡർ പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള പ്രണയകഥ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഇതു വരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് കഥകളിലും വിരളമായ ആ തീമിൽ കൈ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഇതിലെ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരാളെ കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ “അവൾ” എന്നും ഒരു ഘട്ടത്തിനു ശേഷം “അവൻ” എന്നുമാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതുൾപ്പെടെ ഇതിലുള്ള മിക്ക പ്രയോഗങ്ങളും ട്രാൻസ് ഐഡൻ്റിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ശരിയാണ് — അഥവാ […]

Continue reading

ലെസ്ബിയൻ പ്രണയനിയും അവളുടെ വാപ്പായും [The Editor]

ലെസ്ബിയൻ പ്രണയനിയും അവളുടെ വാപ്പായും Lesbian Pranayiniyum Avalude Vappayum | Author : The Editor ഞാൻ മായ. ഡിഗ്രി ഫൈനലിന് സെയ്ൻ്റ് തെരേസാസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു. അടുത്ത വീട്ടിലെ സമീറയെന്ന പ്രയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി എൻ്റെ കൂടെ കോളേജിൽ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരിയ്ക്കപ്പുറം ഞങ്ങൾ തീവ്രമായ പ്രണയത്തിലാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ രമേശൻ ഗൾഫിലാണ്. അമ്മ വിലാസിനി ടീച്ചർ അടുത്തുള്ള ഹൈസ്ക്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവൾക്ക് വാപ്പയും ഒരു സഹോദരിയുമാണ് ഉള്ളത്. ചെറുപ്പത്തിലേ ഉമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ, അവളുടെ […]

Continue reading

ഉമ്മയും ശ്വേത ടീച്ചറും രതിറാണിമാർ 1

ഉമ്മയും ശ്വേത ടീച്ചറും രതിറാണിമാർ 1 Ummayum swatha teacherum rathiraanimaar Part 1 രചന: നിഹാൽ കട്ട ഫെറ്റിഷ്, കക്കോൾഡ്, ബൈസെക്ഷ്വൽ, നിഷിദ്ധ സംഗമം, ഗ്രൂപ്പ് Mm³ WnimÂ. H^p Nt¡mÄZpw ssd shN-vhpsfms¡]m\v Mm³ Ct¸mÄ PÄcn`m\v.M§apsX h-vNqÄ Nm` Pym§ns` WkoWpw ^mip`pw knKpkpw PÄcn D*v. CSn ^mip`pw MmWpw bmÀXv\Àfm^m]n H^p _tÌm_âpw fhmKv shâ_pw WX¯p¶p*v. Fsâ D½]pw MmWpw sb§apfm\v CknsX Smfhw. CX¡v {c*vhv k^pw […]

Continue reading