അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ 2 [ബേബിച്ചൻ തെങ്ങിൻതോപ്പ്]

അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ 2 Avasthantharangal Part 2 | Author : Babichan Thennginthoppu Previous Part   അവൾ ആ വന്ന ആളെ കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടി ,അവളുടെ പുതിയ മാഡം ആണ് ,ഗസ്റ്റ് ആണ് അർച്ചന ,ഒരു വല്ലാത്ത സ്വഭാവക്കാരി ആണ് ,എന്തോ വലിയ ഭാവം ആണ് എന്ന വിചാരം ഉള്ളവൾ ആണ് .അദ്ധ്യാപിക എന്ന വാക്കിനു ഒട്ടും ചേരാത്തവൾ..എന്നെ കണ്ടു അവൾ ഒന്ന് പരുങ്ങി…കാരണം ഞാൻ അവളെ കാൾ മൂത്ത ആണ് പോരാത്തതിന് കോളേജിൽ കുറെ […]

Continue reading

അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ 1 [ബേബിച്ചൻ തെങ്ങിൻതോപ്പ്]

അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ 1 Avasthantharangal Part 1 | Author : Babichan Thennginthoppu   2004 -2007 ചങ്ങനാശ്ശേരി എൻ എസ എസ  കോളേജിൽ പി ജി പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ,കോളേജിൽ അത്യാവശ്യം കലാപ്രവർത്തനം,രാഷ്ട്രീയം  എല്ലാം ഉണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ആ പരിസരത്തോട്ട് പോലും പോകാറില്ല ,എനിക്ക് ഇഷ്ടം യാത്രകൾ ആണ് ,അതും ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത യാത്രകൾ ,അധ്യാപകർ ഒന്നും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല,കുട്ടികളുടെ സർഗ്ഗ വാസനകളെ ഉണർത്തുവാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കും കൂടുതൽ സമയവും .ഭൂരിഭാഗം […]

Continue reading