രണ്ടു ചെറു കഥകൾ [പൂവൻകോഴി]

രണ്ടു ചെറു കഥകൾ Randu Cherukadhakal | Author : PoovanKozhi   രണ്ടു ചെറുകഥകൾ ആണ്. സെക്‌സ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല. എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല കമ്പിയായി. താത്പര്യമില്ലാത്തവർ വായിക്കേണ്ട. കൂടുതൽ പേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. കാവ്യനീതി കാളിംഗ് ബെൽ ശബ്ദം കേട്ട് ദീപ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു യുവാവ് മഴയിൽ കുതിർന്ന് പുറത്തു നിൽക്കുന്നു. എവിടെയോ കണ്ട മുഖ പരിചയം. പക്ഷെ ഓർമ കിട്ടുന്നില്ല. അമ്മാ, പശിക്കുത്. സാപ്പിടറത്തുക്ക് ഏതാവത് കൊടുങ്കോ. നിനക്ക് […]

Continue reading

മൂന്ന് തലമുറകളിലൂടെ [പൂവൻകോഴി]

മൂന്ന് തലമുറകളിലൂടെ Moonu Thalamurakaliloode | Author : Poovankozhi   സ്കൂളിൽ ജോലി കിട്ടിയത് എത്ര നന്നായി എന്ന് റസീന ഓർത്തു. 4 മണിക്ക് ജോലി കഴിയും, വീട്ടിൽ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്താം. കെട്യോൻ വരുമ്പോഴേക്കും പണികൾ കുറെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ മക്കളുടെ പഠനം ശ്രദ്ധിക്കാം. ആ ചുട്ടു പൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ അവൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം ആയി. ഷാൾ, തട്ടം ഒക്കെ അഴിച്ചു വച്ചു. കണ്ണാടിയിൽ ഒന്നു നോക്കി. പൊള്ളുന്ന വേനൽ […]

Continue reading