പുഴയോരകാഴ്ച്ചകൾ [ശ്രീബാല]

പുഴയോരകാഴ്ച്ചകൾ PuzhayoraKazhchakal | Author : SreeBala     “ലച്ചു…. നീ അവിടെ…… ഇരുന്ന് എന്തെടുക്കുവാ…” വീട്ടിൽ നിന്നും ചേച്ചിയുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള വിളി കേട്ടു.ബൈനോക്കുലർ താഴെ വച്ചു ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. “ആ വരുവാ… ചേച്ചി…” എന്തിനാ വിളിക്കുന്നെ എന്നറിയാൻ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു. ചേച്ചിയും ജിഷ്ണു ചേട്ടനും കാര്യമായിട്ട് ഒരുങ്ങിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. “എടി ഞങ്ങൾ ഒന്നു പുറത്തു പൂവാട്ടോ … ഒപ്പം പഠിച്ച… കുറച്ച് പേർ വരുണ്‌ണ്ട്….” “ആഹാ … ഗെറ്റ് ടു ഗെദർ […]

Continue reading