അതിന്റെതായ സമയം ഉണ്ട്‌ ദാസാ [പുട്ടുറുമീസ്]

അതിന്റെതായ സമയം ഉണ്ട്‌ ദാസാ Athintethaya Samayam undu Dasa | Putturummis   (കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയെ കളിച്ച കഥ ) ( ഞാൻ പുട്ടുറുമീസ് ഈ സൈറ്റിൽ ഈ പേരിൽ ആദ്യം അപ്പോ നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം പോലിരിക്കും ഇനിയുള്ള എഴുത്തുകൾ )”എടാ ഈ ലീവ് കഴിഞ്ഞു പോണേനു മുൻപ് പെണ്ണ് കെട്ടണം “”ആഹാ നീ നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചോ വിജയ “അവൻ ഗൾഫിൽ നിന്നും വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടു വന്ന ജോണിവാക്കറിന്റെ അടപ്പു പൊട്ടിച്ചു ഗ്ലാസ്സിലേക് ഒഴിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു […]

Continue reading