കള്ളനാ…. ഈ പ്രായത്തിലും…! [പരിമളം]

കള്ളനാ…. ഈ പ്രായത്തിലും Kallana Ee Prayathilum | Author : Parimalam തുണ്ടില്‍ ബംഗ്ലാവില്‍ ചാക്കോ മുതലാളി കേവലം ഒരു ധനാഢ്യന്‍ മാത്രമല്ല, പൊതുകാര്യ പ്രസക്തന്‍ കൂടിയാണ് നാട്ടിലെ ഏതു് കലാ സാംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും മുന്‍പന്തിയില്‍ ചാക്കോച്ചി ( നാട്ടുകാര്‍ വാത്സല്യപൂര്‍വം വിളിച്ചു ശീലിച്ചത് ചാക്കോച്ചി എന്നാണ്..) കലാസാംസ്‌കാരിക രംഗത്തെ ഇടപെടലിന്റെ പിന്നില്‍ ചില ദുഷ്ടലാക്കാണ് എന്ന് വിമര്‍ശകര്‍ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതില്‍ ചില യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ ഇല്ലാതില്ല…. ( സ്ത്രീ വിഷയത്തില്‍ അതിരറ്റ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതിന് […]

Continue reading