കാർത്തികയുടെ ആദ്യ സ്വവർഗരതി [നയന]

കാർത്തികയുടെ ആദ്യ സ്വവർഗരതി Kaarthikayude Adya Swavargarathi | Author : Nayana കാർത്തികയുടെ യോനിയിൽ നിന്നും, ഒലിച്ചിറങ്ങിയ മദജലം, തുടയോളം എത്തിയിരുന്നു.. അത് നാവുകൊണ്ട് നക്കി എടുക്കുമ്പോളും, രേവതിയുടെ നോട്ടം, കാർത്തികയുടെ നേർത്ത രോമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ യോനിയിലേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു.. പുരുഷ ലിംഗം പ്രവേശിക്കാത്ത, കാർത്തികയുടെ പരിശുദ്ധമായ പൂറ്, കൊതി അടങ്ങാതെ രേവതി നക്കി വലിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു.. ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന തേൻ തുള്ളികൾ, ഒരു നുള്ളു പോലും പാഴാക്കാതെ അവൾ നക്കിയെടുത്തു വായ്ക്കുള്ളിലാക്കി.. ഇളം പുളിപ്പു നിറഞ്ഞ പൂറിലെ […]

Continue reading