ഉമ്മാന്‍റെ വിഷുക്കളി 2 [നച്ചു]

ഉമ്മാന്‍റെ വിഷുക്കളി 2 Ummante Vishukkali 2 bY നച്ചു | READ PREVIOUS   പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചവർക്ക് നന്ദി. ഇത് ഇൻസെക്ട് കഥയാണ് അല്ലാതെ എം.ടി.യുടെ കഥയല്ല. താല്പര്യമില്ലാത്തവർ വായിക്കാതിരിക്കുക. ചുവന്ന തെരുവിൽ പോയി കള്ളവെടിവച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പാലു പോയതിനു പുറത്തിറങ്ങി അവിടെ വേശ്യകളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ചില മലയാളികളുടെ ചീഞ്ഞ സ്വഭാവം കാണിക്കാതിരിക്കുക. എന്റെ മദാലസയായ പൊന്നുമ്മാന്റെ വെണ്ണ കുണ്ടികൾ പകുത്ത് ആ ബ്രൗൺ നിറമാർന്ന കൊതച്ചാലിന്റെ നടുവിലെ മലദ്വാരത്തിലേക്ക് മുഖം അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം […]

Continue reading

ഉമ്മാന്‍റെ വിഷുക്കളി [നച്ചു]

ഉമ്മാന്‍റെ വിഷുക്കളി Ummante Vishukkali bY നച്ചു ആദ്യ കഥയാണ് എല്ലാവരും വായിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുക. കൊഴുത്തുരുണ്ട് മാദകത്വം തുളുമ്പുന്ന മേനി അതായത് നടി മീനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പരുവമാണ് എന്റെ ഉമ്മ സാജിറ. നല്ല വെണ്ണയുടെ നിറമാണ്. പ്രായം മുപ്പത്തി ഒമ്പതേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ പ്ലസ്റ്റുവിനു പഠിക്കുമ്പം അവിടത്തെ സാറന്മാരുടേയും കുട്ടികളുടേയും വാണറാണിയാണ് ഉമ്മ. ഇത്താന്റെ കല്യാണത്തിനു വന്നവരിൽ പലരും ഉമ്മാന്റെ മേനിയുടെ പല ആങ്കിളുകൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടു പോയത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഉമ്മ എന്റെ […]

Continue reading