🐈കൗമാരം ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് [ശ്രീബാല]

കൗമാരം ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് Kaumaaram Oru Orama Kurippu | Author : SreeBala ഇടക്ക് ഇടക്കുള്ള പപ്പയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ എന്റെ പഠനത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിരുന്നു അവസാനം 12 വിനു പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 18 വയസ്സ്.ഇനി പഠനത്തിന് തടസം വരരുത് എന്നും പറഞ്ഞു എന്നെ എന്റെ അമ്മവീട്ടിൽ കൊണ്ട് ആക്കി അവുടെ അടുത്തള്ള ഒരു സ്കൂളിലും ചേർത്തു.   വീട്ടിൽ ഞാനും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും മാത്രം.പഠിപ്പിന്റെ കാര്യം ശ്രെദ്ധിക്കാനോ സ്കൂളിൽ വരാനോ ഉള്ള ആരോഗ്യ സ്ഥിതി അപ്പൂപ്പനും […]

Continue reading