കുണ്ണ കറക്കും റാണികൾ 3 [സിംഗം]

കുണ്ണ കറക്കും റാണികൾ 3 Kunna Kayarum Raanikal Part 3 | Author : Singam | Previous Part   (ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടെ ഇതു വായിക്കാവുള്ളു.) നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെ അഭ്യർത്ഥന പോലെ കൂടുതൽ പേജുകൾ ഉൾകൊള്ളിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്.   ലിസമ്മയുടെ കൂതികുഴി പൊളിച്ചു കീറുന്നതും ആലോചിച്ചു, അവളുടെ മോൾ ജിൻസിയുടെ ടൂത് ബ്രഷിൽ വാണവുമൊഴിച്ച്, തള്ളയുടെ ഓറഞ്ച് ഷഡി തന്നെ എടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ പാന്റും വലിച്ചു കയറ്റി ടെറസ്സിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ […]

Continue reading

കുണ്ണ കറക്കും റാണികൾ 1 [സിംഗം]

കുണ്ണ കറക്കും റാണികൾ 1 Kunna Kayarum Raanikal Part 1 | Author : Singam   (ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥയെഴുത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനെയാ എന്നൊന്നും ഒരു പിടിയുമില്ല. ഇഷ്ടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിച്ചു വിട്ടാൽ മതി നിർത്തിയേക്കാം.)   ഞാൻ കിരൺ. ഇതൊരു വ്യാജപേരും, ഇതെല്ലാം എന്റെ വ്യാജ അനുഭവങ്ങളും ആണെങ്കിലും, ഈ അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി വെക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കഴപ്പ് വ്യാജനല്ല. എന്റെ കോളേജിലെ ചില ടീച്ചർമാരും, വാണ റാണികളും, അവരുടെ അമ്മമാരും […]

Continue reading