വ്ലോഗ് [Mausam Khan Moorthy]

വീഡിയോ ലോഗ്  ഭാഗം ഒന്ന് Vlog Part 1 | Author : Mausam Khan Moorthy   ക്യാമറ ഓൺ.റെക്കോർഡിങ്… “ഹലോ ഗുഡ്മോണിങ്…ഞാനിപ്പോൾ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ഉള്ളത്.ഒരു കോഫീ ഹൌസിലിരുന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്.ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യേണ്ട സമയമാകുന്നു.അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഞാനെന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാം.ഞാൻ മാൾഡിവസിലേക്ക് പറക്കാനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്.നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ എൻറെ ജന്മദിനമാണ്.ആ ദിവസത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്.പോണോഗ്രാഫി മേഖലയിലെ എൻറെ കാൽനൂറ്റാണ്ട് തികയുന്ന […]

Continue reading