കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സ്‌ [ഗോപിക]

കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സ്‌ Computer Class | Author : Gopika സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു, ആദ്യത്തെ കഥയാണ് പോരായ്മകൾ കാണാം, വർണന്മകമായി എഴുതാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ,കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കല്പികം മാത്രം.   ഞാൻ ജിൻസി, 34 വയസ്സ് ഉണ്ട്, ഭർത്താവ് പോലീസിലാണ് ഒരു മകനുണ്ട് 4ആം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇത് വരെ ജോലിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല പുറത്ത് എന്നെ പറ്റി ആകെ വിലയുള്ള കാര്യം “ഒരു പോലീസുകാരന്റെ ഭാര്യയാണ് ” എന്ന ബഹുമതി […]

Continue reading

കടിഞ്ഞൂൽ കല്യാണം 2 [Kamukan]

കടിഞ്ഞൂൽ കല്യാണം 2 Kadinjool Kallyanam Part 1 | Author : Kamukan | Previous Part അപ്പോൾ  ആണ്   അവളുടെ   വിരലിൽ അവൻ അണിയിച്ച മോതിരം   കാണുന്നത്. ഒരു  നടുക്കത്തോടെ കൂടിയാണ്  അ  സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ  റിയ  നീ………. തുടരുന്നു  വായിക്കുക, അവന്   വല്ലാത്ത  ഷോക്ക് തന്നെ    ആയിരുന്നു   റിയ   അ കല്യാണ   വേഷത്തിൽ  ഉള്ളത്. എങ്ങനെ   അവൾ   […]

Continue reading

നിനക്കാതെ 2 [Kevin]

കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ‘” നിനക്കാതെ “” എന്ന കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇതാ….. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം…… നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണ് എന്റെ ഊർജം….. നിനക്കാതെ 2 Ninakkathe Part 2 | Author : Kevin | Previous Part ഞാൻ പതിയെ തല പൊക്കി ഒന്ന് നോക്കി….. ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല…. ഇത്രയും നേരം അനിലയുടെ കരച്ചിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നോളു…. അവൾക് ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ […]

Continue reading

നിനക്കാതെ [Kevin]

ഇത് എന്റെ ആദ്യ പരിശ്രമം ആണ്…. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കുക….. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ കുറച്ചു പൊടികൈകൾ ചേർത്ത നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു….  നിനക്കാതെ Ninakkathe Part 1 | Author : Kevin   “…മൈര്…..ആരാ അവിടെ കിടന്ന് ചിലക്കുന്നത്… മനുഷ്യന്റെ ഉറക്കം കളയാൻ ഓരോ മാരണങ്ങൾ… ” ഉറക്കം പോയതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ പുതപ്പ് വലിച്ചു തലയിലൂടെ മൂടി തലയിണയെ വീണ്ടും പുൽകാൻ ശ്രമിക്കകുന്നതിനിടെ പുറത്തെ ആ ശബ്ദത്തിന് ഒന്ന് […]

Continue reading

എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി [ ശ്രീജി ]

എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി [ ശ്രീജി ] ENTE BHARATHY CHECHY BY SREEJI Fsâ em^y]psX Nq’pNm^n]pw MmWpw S½n Nan¨NT]m\v b_]m³ tbmNpSv. dmw¥q^n`m\v NT WX¡pSv. Fsâ tb^v BUn Hm^p tcmt’m{Pmc_m\v. em^Sn Fm]n^pp Nq’pNm^n]psX tb^v Aks^ Nm\m³ tlzSm tftWmsâ H^p Jm]]p*m]n^pp. Nq’pNm^n Fp b_ªm AkÀ¡v 38 k]Êp*v FWn¡pw em^y¡pw 30 k]Êm\v. M§apsX sSm’Xp¯ koXm]n^pp Ak^ptXSv. 2 Bf¡apÅ tI¨n¡v eÀ¯mkv Nymdv […]

Continue reading