മധുര രാത്രി [MAUSAM KHAN MOORTHY]

മധുര രാത്രി Madhura Raathri | Author : Mausam Khan Moorthy   “നോവലിസ്റ്റ് സംഗീത മാഡം അല്ലേ ?”-പത്രത്തിൽ കണ്ണുംനട്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന ഞാൻ നല്ല കനമുള്ള പുരുഷശബ്ദം കേട്ട് മുഖമുയർത്തി.മുന്നിൽ സുമുഖനും അരോഗദൃഢഗാത്രനുമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ!മുപ്പത് വയസ്സുകാണും.കട്ടിമീശയും,ബുൾഗാൻ താടിയും,കട്ടിക്കണ്ണടയും,മൊട്ടത്തലയും.പൗരുഷം നിറഞ്ഞ മുഖത്ത് നിഷ്ക്കളങ്കമായ പുഞ്ചിരി.എനിക്കെന്തോ അവനെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽത്തന്നെ വല്ലാതങ്ങ് പിടിച്ചു! “അതേലോ…സംഗീതയാണ്.”-ഞാൻ ചിരിയോടെ പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു.അവൻ ലഗേജുകൾ ബെർത്തിൽ വെച്ച് എൻറെ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിൽ ഇരുന്നു. “ഞാൻ മൻസൂർ…”-അവൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങൾ ഹസ്തദാനം […]

Continue reading