കാമലീല [കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി]

കാമലീല KaamaLeela | Author : Krishnan Unni   ഞാൻ രുദ്രൻ ഒരു കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു ഇരിക്കുന്നു ഭാര്യ ലത ടീച്ചർ ആണ് അടുത്ത സ്കൂളിൽ രണ്ടു മകൾ ജിതിനും മിഥുനും, രണ്ടുപേരും പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ജിതിൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ മിഥുൻ ഗുജറാത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ജിതിനെ മാര്യേജ് ചെയ്യിച്ചു. വളരെ അടക്കവും ഒതുക്കവും ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച് മാര്യേജ് ആയിരുന്നു അത്. […]

Continue reading