കൂട്ടുകാരിയുടെ അവിഹിതം [Love]

കൂട്ടുകാരിയുടെ അവിഹിതം Koottukaariyude Avihitham | Author : Love ഹായ് ഇന്ന് പുതിയൊരു കഥയാണ് സ്റ്റോറികൾ ഇഷ്ടപെടുന്നുണ്ടെന്നു കരുതുന്നു. ഹായ്. ഞാൻ  മഞ്ജു എനിക്കിപ്പോ പ്രായം 34 വീട്ടിൽ മോനും ഹസ്ബന്റ് ഹസ്ബന്റിന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ട് ഹസ്ബന്റ് നാട്ടിൽ ഒരു കട നടത്തുന്നു. ഹസിന്റെ അച്ഛൻ കൂലിപ്പണിയും ആണ്  .   കുഴപ്പമില്ലാതെ ഉള്ള ജീവിതം ആണ് പുറത്തു നിന്ന് കാണുന്നവർക്കു പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ വല്യ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഭർത്താവിനു എന്നോടുള്ള […]

Continue reading