ആവണി 2 [ജിത്തു]

ആവണി 2 Aavany Part 2 | Author : Jithu | Previous Part   🚭 പുകവലിയും 🍾 മദ്യപാനവും ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനിആകരം     അമ്മുവിന് എല്ലാം മറന്ന് പൊയ അവസ്ഥയിൽ ആയി അങ്ങനെ ഉള്ള കാഴ്ച ആണ് കണ്ടത് അമ്മു അവിടെ കണ്ടത് അമ്മയുടെ കൂടെ സ്കൂളിലെ കണക്ക് സാറ് ആയിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും റൂമിൽ കളി തുടങ്ങിയിരുന്നു അമ്മു മനസ്സിൽ സ്വന്തം അമ്മയെ പ്രാകി കെട്ടിക്കാറായ മകൾ ഉള്ളപ്പോഴും തള്ളയുടെ […]

Continue reading

ആവണി [ജിത്തു]

ആവണി Aavany | Author : Jithu   ആവണി(അമ്മു) യുടെ  ജീവിതവഴിയിൽ ( ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസുമായി ഈ കഥയ്ക്ക് യോതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ) ഇത് എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക തുടക്കക്കാരൻ എന്നനിലയിൽ കാണണം ഇതിൽ പല കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നു പോവും യാഥാർത്ഥ്യവും കുറച്ചു ഭാവനയും കലർത്തി ആണ് ഈ കഥ മുന്നോട്ടു പോവുന്നത് ഇതിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രം ആണ് ആവണി വീട്ടിൽ അമ്മു എന്ന് വിളിക്കും […]

Continue reading