യാത്രക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധക്ക് 4 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

യാത്രക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധക്ക് 4 Yaathrakkarante Shradhakku Part 4 | Author : Kundan Payyan [ Previous Part ]   എന്റെ വായ കുത്തി തുറന്ന് അയാൾ അയാളുടെ ഉറങ്ങി കിടന്ന കുണ്ണ എന്റെ വായിലെയ്ക് കുത്തി നിറച്ചു. പാൽ കളഞ്ഞു ഷീണിച്ച കുണ്ണ ആയിരുന്നു എങ്കിലും നല്ല വലിപ്പം ആയിരുന്നു അതിന്. അയാൾ ആ കുണ്ണ എന്റെ വായിൽ കയറ്റി വച് അയാളുടെ കാലിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ തല കുടുക്കി വച്ചു ദൈവം തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ചാൽ […]

Continue reading

യാത്രക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധക്ക് 3 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

യാത്രക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധക്ക് 3 Yaathrakkarante Shradhakku Part 3 | Author : Kundan Payyan [ Previous Part ]   അവർ തന്ന ബനിയന് നല്ല നാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. മണപ്പിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അത് കേടായ കറിയുടെയോ ബാത്റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചവിട്ടിയുടെയോ മണം പോലെ ആണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. മണം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ ആ ബനിയന് എടുത്ത് ഒരു മൂലക്ക് എറിഞ്ഞു. അവരുടെ അടുത്ത പോയി മറ്റൊരു ഡ്രസ്സ്‌ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് […]

Continue reading

യാത്രക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധക്ക് 2 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

യാത്രക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധക്ക് 2 Yaathrakkarante Shradhakku Part 2 | Author : Kundan Payyan [ Previous Part ]   ഹോമോസെക്സ് ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റ് അല്ല. ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കുകയും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്റെ പേര് ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇല്ല ഇത് കണ്ട് കുരു പൊട്ടുന്നതിന് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തെല്മ് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്കിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. കഥ തുടരുന്നു. കമ്പനിയും കിട്ടി പൈസയും […]

Continue reading

യാത്രക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധക്ക് 1 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

യാത്രക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധക്ക് 1 Yaathrakkarante Shradhakku | Author : Kundan Payyan   ജീവിതം ഇത് പോലെ മാറി മറയും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഉപകാരം എന്റെ മനസിനെയും ചിന്തയെയും ഇത്ര വത്യസ്തമായ ഒരു പാതയിലേക്ക് നീക്കും എന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല. എന്റെ പേര് അനീഷ്. അനീഷ് പീ ടീ. കോഴിക്കോട് ആണ് ജനിച്ചത് . സ്വല്പം തടി ഉണ്ട് അല്ല എന്തിനാ വെറുതെ കള്ളം പറയുന്നേ. […]

Continue reading