സന്ധ്യാ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പികൂതി [കിഷോർ]

സന്ധ്യാ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പികൂതി Sandhya Allenkil Appikoothi | Author : Kishore   നമസ്കാരം വ്യൂവേഴ്സ് സന്ധ്യയുടെ അടുത്ത ഭാഗം.ഇതിൽ ഫെറ്റിഷും,ലെസ്ബിയനും ഉണ്ട്.ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.ഹായ് ഫ്രണ്ട്‌സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ    സ്വന്തം  സന്ധ്യാ ആണ്.ഇനി മുതൽ ഞാൻ സന്ധ്യാ അല്ല അപ്പികൂതിയാ.ഇനി എന്റെ കഥയിലേക്ക് പോകാം. എന്റെ ആദ്യ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു: കഥാപാത്രങ്ങൾ: 1.സന്ധ്യാ(നായിക)[36] 2.ഉഷ(അമ്മായിയമ്മ)[56] 3.സുശീല(ഡോക്ടർ)[56] 4.രാധാകൃഷ്ണൻ(അറ്റൻഡർ)[49] ഇനി കഥയിലേക്ക്: രാധാകൃഷ്ണന്റെ ബർത്ത് ഡേ […]

Continue reading