വെടി ഗിരിജയുടെ കുണ്ടൻ മകൻ [കാട്ട് മൂപ്പൻ]

വെടി ഗിരിജയുടെ കുണ്ടൻ മകൻ Vedi Girijayude Kundan Makan | Author : Kaattu Mooppan     ഒരു ദിവസം ജോസേട്ടൻ അമ്മയെ കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു. “എടി എനിക്കു പയ്യനെ അറിയാം അവനെ ഞാൻ ഇടക്ക് കുണ്ടനടിക്കാറുണ്ട്.പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവന്റെ അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ നിന്നും വന്ന കാരണം ഇപ്പൊ അവനെ കളിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടാറില്ല.അവനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്നു കളിച്ചോട്ടെ….” ‘അമ്മ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്കും കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു.ഞാനും […]

Continue reading