അപ്പച്ചിയുടെ തന്ത്രം 2 [സ്വപ്ന]

അപ്പച്ചിയുടെ തന്ത്രം 2 Appachiyude thanthram Part 2 | Author : Swapna [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് അൽപ്പം വേഗത കുറവായിരുന്നു കാരണം കുറച്ചുപേരെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാർട്ടിൽ കളിയും കാര്യവും ഉണ്ട് . എനിക്ക് തന്ന സപ്പോര്ടിനു നന്ദി പറയുന്നു പരമാവധി അക്ഷരത്തെറ്റ് വരാതെ നോക്കുന്നുണ്ടങ്കിലും ഓട്ടോ കറപ്ഷൻ മൂലം മാറുന്നതാണ് എല്ലാവരും സാദരം ക്ഷമിക്കണം സമയം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് പേജിന്റെ എണ്ണം കുറയാൻ […]

Continue reading