ഡ്രൈവർ റഷീദിന്റെ ഭാര്യ [ആസ്ഹാ]

ഡ്രൈവർ റഷീദിന്റെ ഭാര്യ Driver Rasheedinte Bharya | Author : Aasha   ഹായ്… ഞാൻ റഷീദ്… ഞാനിപ്പോൾ എറണാകുളത്തേ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിലാണ്…. എന്റെ മകൾ റസിയ ഇന്ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വരുകയാണ് അവൾ എട്ടുമണിക്ക് ബെസ്റ്റാന്റ് എത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അവൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഉള്ളത്…   എന്റെ ഭാര്യ കാമുകന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചത് മുഴുവൻ എന്റെ റസിയ മോൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്…. അവളെ വീട്ടിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം […]

Continue reading