നന്ദുവിന്റെ ആന്റിമാർ 1 [നന്ദു]

നന്ദുവിന്റെ ആന്റിമാർ 1 Nanduvinte Auntimaar Part 1 | Author : Nandu   ജീവിതത്തിൽ  നടന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളെ വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ മാറ്റിയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള രണ്ടു ചേട്ടമാരുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നത്. വന്ന രണ്ടു പെണ്ണുങ്ങളും നല്ല ചരക്കുകൾ .   ഒരാള് രാജി നല്ല വലിയ മുലയും ചന്തിയുമായി ഒരു സുന്ദരി അടുത്തത് ഷെറി കുറച്ചു ഇരുണ്ടിട്ടാണേലും നല്ല ശരീര ഘടന ഉള്ള ഒരു […]

Continue reading