ആനന്ദരാവുകൾ [മുരുഗൻ]

ആനന്ദരാവുകൾ AnandaRaavukal | Author : Murugan   പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഇത് ഞാൻ എഴുതുന്ന  ആദ്യത്തെ കഥയാണ്. എന്റെ മനസ്സിൽ വളരെക്കാലമായി ഞാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണിത് , അത് മനസിലുള്ളതുപോലെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് , ആനന്ദിന്റെ കഥ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഹലോ ഗുയ്സ്‌ എന്റെ പേര് ആനന്ദ്, പേര് ആനന്ദ് എന്നാണെങ്കിലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് തീരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്താണ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ വളർത്തിയത്. […]

Continue reading