ആനക്കെണി [കൊമ്പൻ]

ആനക്കെണി Aanakkeni | Author : Komban എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങായിമാരെ, അല്ലിക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹം! ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ഞാൻ വൈകാതെ അടുത്ത കഥയുമായെത്തി, ഇത് ചേച്ചിക്കഥയാണ്. പ – ക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനമല്ല, വീര്യം ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്, ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്ക് ഇഷ്ടപെട്ടാൽ ലൈക്കടിച്ചോ, ഇല്ലെങ്കിൽ കമന്റിൽ പറഞ്ഞോ കുഴപ്പമില്ല. പ്രതാപൻ കാറുമായി ഗീതികയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു ഹോണടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നിന്നും സൈഡ് സീറ്റിലേക്ക് മാറി ഇരുന്നു. പ്രതാപൻ കുന്നംകുളത്തെ […]

Continue reading