അമ്മയുടെ ക്രിസ്തുമസ് 4 [യയാതി]

അമ്മയുടെ ക്രിസ്തുമസ് 4 Ammayude Christmass Part 4 | Author Yayathi | Previous Parts   പകുതി ബോധത്തിൽ ഞാനെന്റെ ശുഭാമ്മയുടെ രോരം നിറഞ്ഞ പൂറ്റിൽ ആഞ്ഞാഞ്ഞ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നല്ല കറുത്ത കട്ടിയുള്ള രോമം നിറഞ്ഞ നല്ല ചുവന്ന ഇതളുള്ള നല്ല അമ്പിളി പൂറ്. ആ തവിട്ട് കന്തിന്റെ താഴെ ഉള്ള ചുവന്ന തുളയിൽ എന്റെ കുണ്ണ കേറിയിറങ്ങുന്നത് കാണാൻ തന്നെ എന്താ ഒരു ചേല്. റോബിന്റേയും ,ബിബിന്റേയും വിയർപ്പും ശുക്ലവും, തുപ്പലും, പിന്നെ കേക്കും […]

Continue reading

അമ്മയുടെ ക്രിസ്തുമസ് 3 [യയാതി]

അമ്മയുടെ ക്രിസ്തുമസ് 3 Ammayude Christmass Part 3 Author Yayathi Previous Parts | Part 1 | Part 2 |      റോബിൻ അമ്മയൂടെ പൂറ് തിന്നുന്നതിനിടയിൽ മുഖമുയർത്തി, വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവൻ സൈസായില്ല, നീ പതുക്കെ വന്നാ മതിയെടാ അതുവരെ ഞങ്ങളീ പൂറിയേ ഒന്നു കിളയ്ക്കട്ടെ. എടാ പുണ്ടച്ചി മോനേ നിന്റെ തള്ളേനെ ഞങള് കൊണയ്ക്കുന്ന കണ്ട് കുണ്ണേം തിരുമി നിൽക്കാതെ, ആ ഇട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഊരി പിറന്ന പടി നില്ലെടാ, നീയും […]

Continue reading

എന്റെ അമ്മ പത്മ 9 [Yayathi]

പത്മ എന്റെ അമ്മ  ഭാഗം 9 PADMA ENTE AMMA BHAGAM 9 BY YAYATHI | PREVIOUS PARTS   ആന്റണിയുടെ വായിൽ തന്റെ പൂറു പിളർത്തിവച്ച് ആ ചുണ്ടിൽ തന്റെ നീണ്ട കന്തിട്ടുരച്ച് തീ പറപ്പിച്ച് സുഖിക്കുന്ന പത്മപ്പൂറിയുടെ പരവെടിത്തരം കണ്ട് കുണ്ണ കുലച്ച് കറന്നു കൊണ്ടിരുന്ന ഞാനും അമിത്തും ശരിക്കും മതി മറന്നു പോയി . പത്മ, എന്റെ അമ്മപ്പൂറി, ആന്റണിയുടെ മുഖത്ത് തന്റെ നെയ് പൂറും കൂതിയും ഉരച്ച്, അയാളേക്കോണ്ട് രണ്ടും നക്കിച്ച് […]

Continue reading

എന്റെ അമ്മ പത്മ 8 [Yayathi]

പത്മ എന്റെ അമ്മ  ഭാഗം 8 PADMA ENTE AMMA BHAGAM 8 BY YAYATHI | PREVIOUS PARTS   ആന്റണിയുടെ കരിങ്കുണ്ണ ഊമ്പി പാൽകുടിച്ച് കാലും തിളർത്തി കനാലു പോലുള്ള പൂറും പിളത്തി വച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന എന്റെ കാട്ടവരാതി പൂറി പത്മയുടെ പർവ്വതം പോലുള്ള മുലകൾ ഉയർന്നു താഴുന്നത് നോക്കി ഞാൻ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നു. എന്നാലും ആ ആന്റണിയുടെ കുണ്ണപ്പാല് കറന്നു കുടിച്ചിറക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കടിയുള്ളവളായി എന്റെ പത്മപ്പൂറി മാറിയത് ശരിക്കും എന്നേ ഞെട്ടിച്ചു. ഹോ…ഇങ്ങനെ […]

Continue reading

എന്റെ അമ്മ പത്മ 7 [Yayathi]

പത്മ എന്റെ അമ്മ  ഭാഗം 7 PADMA ENTE AMMA BHAGAM 7 BY YAYATHI | PREVIOUS   fp³bv Fsâ tbKn Mm³ FjpSn tbmÌn] Cu NT]psX B_p emP§Ä Cu sshän {bhn²oN^n¨Sm\v F¶Sv kas^ sskNn]m\v MmW_n]p¶Sv. Ak Cu sshän`n«Sv MmWm]n^p¶nÃ. NT hm¦Â¸nNfm\v ASnWm t`mKnNv Bt`mIot¡*SnÃ. tim…Bâ\n]psX N_p¯ Nj sbman¨v WmkpsNm*v W¡nt¯m¯n A]mapsX Np®¸m`v bnjnªp W¡n¡pXn¨ Fsâ b߸q_n]psX fpOw . AsSt¶ sI_pSms]m¶pf` D±obn¸n¨Sv. ASp […]

Continue reading

എന്റെ അമ്മ പത്മ 6 [Yayathi]

പത്മ എന്റെ അമ്മ  ഭാഗം 6 PADMA ENTE AMMA BHAGAM 6 BY YAYATHI | PREVIOUS   ഞാന്‍ ആ കിളുന്ത് പൂവും കന്തൂം ചപ്പി ചപ്പി പതിയെ എനിക്ക് മടുത്തു തുടങ്ങി. അവളാണേൽ എൻറെ കുണ്ണ മൂന്നാം വെട്ടവും കറന്നു പാലും കുടിച്ചതു കാരണം കുട്ടൻ കാറ്റൂ പോയ ബലൂൺ പോലെയായീ. അവളും തളർന്നു എന്നു മനസിലായി. ആ ഇളം പൂവു പിളർത്തി നല്ല കാച്ചു കാച്ചണം എന്നൊക്കെ കരുതിയതാണ്. പക്ഷേ അവൾ കറന്നൂ കറന്നു അതനങ്ങാത്ത പരുവമാകി […]

Continue reading

എന്റെ അമ്മ പത്മ 5 [Yayathi]

പത്മ എന്റെ അമ്മ  ഭാഗം 5 PADMA ENTE AMMA BHAGAM 5 BY YAYATHI | PREVIOUS ഹോ… എന്റമ്മപ്പൂറി കിടന്നു പുളയുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് ഏൻറെ കുട്ടൻ തൊണ്ണൂറു ഡിഗ്രി കുലച്ചു നിന്നാടി. സ്വന്തം തള്ളേടെ കളി കണ്ട് കൂണ്ണ പൊങ്ങിയ കണ്ടാ… മുടുക്കൻ… അമിത്ത് എൻറെ കൂണ്ണ തടവി. പാന്റിൻറെ ഉള്ളിൽ കുലച്ചു നിന്ന അവനേ അടക്കുവാൻ ഞാൻ നന്നായി പാടു പെട്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കു പാലിച്ചു. എവിടേ സൂസൻ? കഴപ്പു മൂത്തു നിന്ന ഞാൻ ചാടി […]

Continue reading

എന്റെ അമ്മ പത്മ 4 [Yayathi]

പത്മ എന്റെ അമ്മ  ഭാഗം 4 PADMA ENTE AMMA BHAGAM 4 BY YAYATHI | PREVIOUS   അവർ പോയതിൻറെ പിന്നാലെ ഞാനും അവിടെ നിന്നിറങ്ങി. എന്തോ വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആയിരുന്നു. വീട്ടിൽ ചെന്ന് അമ്മയേ എങ്ങനെ ഫെയ്സ് ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു എൻറെ ചിന്ത. ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അമിത്ത് പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അമ്മ കുളിച്ചു വേഗം പുതിയ സാരി ഒക്കെ ഉടുത്തിരുന്നു. എങ്കിലും ആ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അമ്മയോട് അമിത്തിൻറെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചു. മ്… […]

Continue reading

പത്മ എന്റെ അമ്മ 3

പത്മ എന്റെ അമ്മ  ഭാഗം 3 PADMA ENTE AMMA BHAGAM 3 BY YAYATHI | PREVIOUS A¦nÄ bSns] bn³km§n]t¸m A½ Fjpt¶än^p¶p. A½]psX WPvWfm] fpSpNn`qsX kn]À¸p Ims`mjpNp¶Sp Mm³ N*p. U]km]n CsSm¶pw B^psX NqX]pw b_]^pSv. {btSyNn¨v F³s_ tfmW_n]^pSv. Wn§sat¶ W¶m]n hpOn¸n¨p. F³s_ KoknS¯n C{S]pw hpOw MmW_nªn«nÃ. tim… CWns]t¶ tbmNm³ AWpkUn¡p. bvanhv… A½ A¦nantWmXv b_ªp. ipw… HmsN bs£ Ct¸mjÃ. B Wn¡p¶ […]

Continue reading

പത്മ എന്റെ അമ്മ 2

പത്മ എന്റെ അമ്മ  ഭാഗം 2 PADMA ENTE AMMA BHAGAM 2 BY YAYATHI | PREVIOUS ^mkns` A½ bSnkv tKm`nNan fpjpNn. ^m{Sn Afn¯n³s_ A½t]mXv kmXvhv B¸n hwhm^n¨ Nm^yw H¶pw A½ fn*n]nÃ. MmsWm¶p sImUn¨pfnÃ. A½]psX tcm\n fo¡t¸mjpw Afo¯n³s_t]m Ak³s_ A½]psXt]m sI_n]½]psXt]m, sftÊKpNÄ k¶p sNm*n^p¶p. kas^ Ip^p§n] Unkhw sNm*v A½ Ak^pfm]n H^pbmXv AXp¯p. AkÀ kas^ fmWyfm]m\v sb^pfm_n]Sv ASnWm A½]v¡v ]msSm^p […]

Continue reading