അമ്മായിയുടെ മീറ്റിംഗും പിന്നെ ഞാനും [SJT]

അമ്മായിയുടെ മീറ്റിംഗും പിന്നെ ഞാനും Ammayiyum Meetingum Pinne Njaanum | Author : SJT   ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായാണ് കഥ എഴുതുന്നത്. ഇപ്പോഴൊന്നും എഴുതേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് ഇപ്പോ  പ്രചോദനമായത് പൊന്നരഞ്ഞാണമിട്ട അമ്മായിയും മകളും എന്ന കഥയാണ്. ഇത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണമെന്ന് ആശിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ്. അതായത് എന്റെ മാമിയെ കളിക്കണമെന്ന്. ആദ്യമായി ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. എനിക്ക് 18 വയസ്സായി.   ഇന്നു ഈ കഥ എഴുതുന്നവരേക്കും ഞാൻ എന്റെ […]

Continue reading