അമ്മായിയച്ഛന്റെ പ്രിയ മരുമകൾ നിഷ [Kiran]

അമ്മായിയച്ഛന്റെ പ്രിയ മരുമകൾ നിഷ Ammayiyachante Priya Marumakal Nisha | Author : Kiran   “നിങ്ങൾ എന്താ മനുഷ്യാ ആ ഗോപി കൊണ്ടുവന്ന ആലോചന വേണ്ടാന്നു വെച്ചേ?”, തിണ്ണയിലിരുന്നു വെള്ളമടിച്ചോണ്ടിരുന്ന എക്സ് മിലിട്ടറി നൈനാനോട് ഭാര്യ സാറാമ്മ ചോദിച്ചു.“നമ്മുടെ അത്രയും പോരടി”, നൈനാൻ പറഞ്ഞു. “ഇത് ഇപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ആയി? ഓരോ ആലോചന വരുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കണ്ടു പിടിക്കും. അത് പോരാ. ഇത് പോരാ എന്നും പറഞ്ഞു?”, സാവിത്രി ചോദിച്ചു. “സമയം […]

Continue reading