അമ്മയുടെ വിളച്ചിൽ

അമ്മയുടെ വിളച്ചിൽ Ammayude Vilachil bY സുമേഷ്   ഹായ് എന്റെ പേര് സുമേഷ്.എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കഥ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ 8 ഇൽ പഠിക്കുന്ന കാലം .ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ എനിക്ക് നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു .ക്ലാസ് വിട്ടു വന്നാൽ ഉടനെ കളിക്കാൻ പോകും.രാത്രി ആയേ വീട്ടിൽ കയറു. എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും എന്റെ അമ്മയും ആണ് ഉള്ളത് അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.അതുകൊണ്ടു തന്നെ വീട്ടിൽ ജീവിതം ഒക്കെ സുഖം ആയിരുന്നു.ഈ കഥയിലെ […]

Continue reading