മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന കാലം [അമയ]

മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന കാലം Manju Peyyunna Kaalam | Author : Amaya   എന്റെ പേര് ജിബിൻ. പാലക്കാട്‌ ചിറ്റൂർ ആണ് എന്റെ വീട്. വീട്ടിൽ ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു 3 വർഷമായി ജോലിയില്യാതെ നിൽക്കുന്നു. ഇന്റർവ്യൂനു പലവട്ടം പോയിട്ടും ജോലിയൊന്നും ശരിയാകാതെ കൂട്ടുകാരുമായി കൂട്ടുകൂടി നടക്കുന്നു. ജോലിയൊന്നും ശരിയാകാത്തതുകൊണ്ട് എന്നും വീട്ടിൽ വഴക്കാണ്. ഒരു ദിവസം കൂട്ടുക്കാർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ആരുടെ അടുത്തേക്കും […]

Continue reading

അനിയത്തിയും എന്റെ കളിയും [അമയ]

അനിയത്തിയും എന്റെ കളിയും Aniyathiyum Ente Kaliyum | Author : Amaya   എന്റെ പേര് നിതിൻ. ഞാൻ കമ്പിക്കുട്ടനിലെ കഥകൾ വായിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട്  1 വർഷമായി. കമ്പിക്കുട്ടനിലെ മനസിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന നല്ല കഥകൾ വായിച്ചപ്പോളാണ് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കഥ എഴുതികൂടാ എന്ന ആശയത്തിക്കു വന്നത്. നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ കൊച്ചു കഥ വായിച്ചു നല്ല പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുക. എന്നാൽ എന്റെ കഥ തുടങ്ങട്ടെ….   എന്റെ വീട് പാലക്കാട്‌ ചിറ്റൂർ ആണ്. അച്ഛനും […]

Continue reading