ഒരു ഫേക്ക് ഐഡി [അബിൻ കൊല്ലം]

ഒരു ഫേക്ക് ഐഡി Oru Fake ID | Author : Abin Kollam ഞാൻ അധിയമയിട്ടാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക.ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കഥ ആണ്. എൻ്റെ പേര് അബിൻ ഞാൻ 4 വർഷം ആയി അബു ദബിയിൽ ആണ് ജോലിചെയ്യുന്നത്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പുത്തൂർ അടുത്താണ് എൻ്റെ വീട്.   കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 5 വർഷം ആയി 2 വയസ്സുള്ള ഒരു മോനും ഉണ്ട്..ജീവിതം ഹാപ്പി ആയി പോകുന്ന സമയത്താണ് […]

Continue reading