അനിയത്തി സ്നേഹം [അനിയൻ]

അനിയത്തി സ്നേഹം Aniyathi Sneham | Author : Aniyan ഞാൻ സുനിൽ. ഡിഗ്രിക്കു പഠിക്കുന്നു. ഇത് എന്റെ കഥയാണ്. എന്നേ കൂടാതെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, അനിയത്തിയുമാണുള്ളത്. അവൾ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു. അനിയത്തിയാണ് എന്റെ കഥയിലെ നായിക. ഇനി അവളെ കുറിച്ച് പറയാം.കൗമാരത്തിലെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ശരീരമാണ് എന്റെ അനിയത്തിക്ക്.ഡ്രെസ്സിനുള്ളിൽ ഇപ്പൊ പൊട്ടി പുറത്തുചാടും എന്ന നിലയിൽ കഴിയുന്ന ഉടയാത്ത കല്ല് പോലുള്ള മുല. പിറകിലോട്ട് ഉന്തിയ നിതംബം.ആർക്കും കടിച്ചു വലിക്കാൻ തോന്നുന്ന ചുണ്ടുകൾ. […]

Continue reading