താളപ്പിഴകൾ 5 [ലോഹിതൻ]

Posted by

താളപ്പിഴകൾ 5

Thalapizhakal Part 5 | Author : Lohithan

 [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]


 

എൽസമ്മയും ജോയലുമായുള്ള കളിയുടെ വിവരണം അവളുടെ നാവിൽനിന്നും കെട്ടത് മാത്യുവിന് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചു…

രണ്ടാമത്തെ ബന്ധം..! തന്റെ ഭാര്യയെ അവളുടെയും എന്റെയും മകൻ ഭോഗിച്ചിരിക്കുന്നു..ഈ വീട്ടിൽ ഒരു ബന്ധത്തിനുകൂടി ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു…

നിഷിദ്ധമായതു വീണ്ടും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.. മകനുമായി നടന്ന കേളികൾ ഒരു മറയുമില്ലാതെ അവന്റെ പാപ്പയോട് അവന്റെ മമ്മി പറയുന്നു…

അവൻ നൽകിയ സുഖങ്ങൾ അവൾ ആവോളം ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്നു…

മാത്യു അത് കെട്ട് കാമ പൂരിതനാകുന്നു… അവൻ ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും അയാൾ ചോദിച്ച് അറിയുന്നു…

എൽസമ്മ ഒന്നും മറയ്ക്കാതെ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു.. മാത്യു കമ്പിയായ കുണ്ണയിൽ തഴുകികൊണ്ട് അവൾ പറയുന്നത് കെട്ട് കിടന്നു…

നിനക്ക് അവനെ മതിയായില്ലേ എൽസമ്മേ..?

അച്ചായന് ജാൻസിയെ മതിയായോ..?

അവൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു ചോദിക്കുമെന്ന് അയാൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല…

മറുപടി പറയാതെ അയാൾ ഭാര്യയെ നോക്കി ചിരിച്ചു…

അവൾ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു.. എനിക്ക് മതിയായാലും അവന് മതിയാകില്ല മാത്തുച്ചയാ.. അവൻ ചെറുപ്പമല്ലേ.. ആദ്യത്തെ അനുഭവമല്ലേ.. ഇന്നൊരു തവണ കൊണ്ട് അവൻ നിർത്തില്ല…

അവൻ ഇനിയും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തു പറയണം അച്ചായാ..?

എൽസമ്മ ആഗ്രഹിച്ച മറുപടി തന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു..

നിന്റെ ഇഷ്ടം ആണ് എൽസമ്മേ എന്റെയും ഇഷ്ടം.. അവനും നിനക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് വരെ പോകട്ടെ…

അയാളുടെ മറുപടിയിൽ പുളകിതയായ എൽസമ്മ ഭർത്താവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ചുംബിച്ചു..

എൽസമ്മയെ ജോയൽ ഊക്കിയത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഉദ്ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുണ്ണയിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു..

അച്ചായാ നല്ല കമ്പിയാണല്ലോ..! അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നോ..

അവൾ കിടന്നു കാണില്ലേ..?

കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും.. പക്ഷേ ഉറങ്ങില്ല..

അതെങ്ങിനെ നിനക്ക് അറിയാം..

ഞാൻ പെണ്ണായതുകൊണ്ട്.! ഇനി അവൾ ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ അവളെ ദേ ഇതുകൊണ്ട് ഊക്കി തളർത്തണം…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *