അമ്മകിളിക്കൂട് ❤️ 2 [Edger]

Posted by

അമ്മകിളികൂട് 2

Ammakilikoodu Part 2 |  Author : Edger

[ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]


 

ഈ കഥ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇഷ്ടം ആയി എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം…ഇതിൽ പേജ് നീട്ടി എഴുതാൻ പലരും പറഞ്ഞ് കണ്ട്…

പക്ഷേ അതിനുള്ള ഒരു ടൈം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല…അങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കിയ കഥ upload ചെയ്യാൻ ടൈം എടുക്കും ചിലപ്പോ അത് നിങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തെ ബാധിക്കാൻ വഴി ഉണ്ട്..അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കഥയിൽ പേജിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും..

after all ഞാൻ ഒരു നല്ല കഥാകൃത്ത് അല്ല..അതിൻ്റേതായ കുറവുകളും ഇൻഡാവും..ഒരു വിനോദ ഉപാധി മാത്രം അല്ലേ e site അത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിരാശ പെടുതാണ്ട് ഇരിക്കാൻ maximum നോക്കാം..എന്ന് Edger ❤️


മാളു : അതിനു എന്ന..അവൻ എന്നും എൻ്റെ പൊന്ന് അനിയൻ ആണ്..ഇതൊന്നും തെറ്റ് അല്ല അമ്മേ..അവനും സുഖം ok അറിയണ്ടേ…

രജിത : എടി എന്നാലും….

മാളു : ഒരു എന്നാലും ഇല്ല..ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബം ആണ്..ഇവിടെ വേറെ ആരും വേണ്ട്…എനിക്ക് വേറെ കല്യാണം വേണ്ട്…നമൽക് നമ്മൾ മാത്രം മതി…

രജിത : ശെരിയ നമുക്ക് നമ്മൾ മാത്രം മതി..

മാളു അതും പറഞ്ഞ് ഉടുപ്പ് ഊരി മാറ്റി…

തുടരുന്നു….

അമ്മ : എടി എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ സമയം ഇൻഡ്. ഇപ്പൊൾ നമ്മുക്ക് അതൊന്നും ആലോജികണ്ട…

മാളു : ഞാൻ പറഞ്ഞന്നെ ഒള്ളു അമ്മേ..എനിക്കും അറിയാം അച്ഛൻ പോയെപ്പിന്നെ അമ്മ സെക്സ് ലൈഫ് അനുഭവചിട്ട് ഇല്ലാന്ന്…കണ്ണൻ നമ്മുടെ മോൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കൊഴപ്പം ഇല്ലാന്ന് കരുതി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്…

പിന്നെ ഒരിക്കലും അവനും തോന്നരുത് നമ്മുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി അവനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ആണെന്ന്.. അവനും ഇതിൽ താൽപര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി..പിന്നെ സെക്സ് എടുകേഷൻ വീട്ടിൽ നിന്നല്ലേ കൊടുകണ്ടെ..(മാളു ചിരിച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *