മാഡം 1 [Vyshak]

Posted by

മാഡം 1

Madam Part 1 | Author : Vyshak


 

Hi ഫ്രണ്ട്‌സ്

 

“എന്റ മാഡം” എന്നാ കഥയുടെ തുടർന്നുള്ള കഥ തന്നെ ആണ് ഇത്,

 

എന്നാൽ ഇത് ആദ്യമായി വായിക്കുന്നവർക്കും ഇവിടെ നിന്നും തുടങ്ങാം

 

“എന്റെ മാഡം” എന്ന കഥയുടെ രണ്ടാം പാർട്ട് രണ്ടുതവണ അറിയാതെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പെട്ടിരുന്നു, അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഥയതിയുടെ ഒരു ഒഴുക്ക് പോയി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി,

 

‘മാഡം’ എന്ന പേരിലായിരിക്കും തുടർക്കഥകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്

 

‘എന്റെ മാഡം’ എന്ന കഥ വായിക്കാത്തവർക്കായി ആ കഥയുടെ നാലുഭാഗവും വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ വിവരിക്കാം,

 

എന്റെ മാഡം എന്ന കഥയിൽ ഉള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെയും കുറിച്ചും അവരുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും, എങ്ങനെ ഞാനൊരു അടിമയായി എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആണ് ഇതിനു മുൻപുള്ള മൂന്ന് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്,

കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയണം എന്നുള്ളവർക്ക് മുൻപുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം, അല്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടെ നിന്നും തുടങ്ങാം

 

ഒരു ടാക്സി ഓടിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയാണ് മാഡത്തിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്, മാഡം ഫാമിലി ബിസിനസ് ഒക്കെ നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്,

 

മാഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനിമ നടി സിനത്തിനെ ( സിനാഥ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജിന്റെ അമ്മ ആയി അഭിനയിച്ച നടി)

 

മാഡത്തിന്റെ നല്ല ശീലങ്ങളും ദുശീലങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന മാഡത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന മേടത്തിന്റെ തന്നെ സ്വന്തമായ ലോഡ്ജിൽ പണി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ലിജ ചേച്ചി..

 

ലിജ ചേച്ചി പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ടും നല്ലപോലെ കറുത്തിട്ടും ഒരു ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്

 

 

ഒരിക്കൽ ഒരു പൊട്ട ബുദ്ധിയിൽ മാഡത്തിന്റെ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയും അത് കയ്യോടെ പിടിക്കുകയും അതേത്തുടർന്ന് മാഡത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഷീന ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വരുന്നതും,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *