വീട്ടിലെ പൂറുകൾ 6 [Aswa]

Posted by

വീട്ടിലെ പൂറുകൾ 6

Veetile Poorukal Part 6 | Author : Aswa

[ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]


 

പൂറിലേക്ക് മുഖം കൊണ്ട് ചെന്ന് രോമങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഇരുന്ന് കന്തിൽ ഒന്ന് നക്കി… അവൾ നട്ടു വളച്ച് എന്റെ മുഖം പൂറിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു…

പക്ഷേ നാക്കുപോൾ അവളുടെ രോമം എന്റെ വായിലേക്ക് പോകുന്നത് എനിക്ക് ഒകാനം ഉണ്ടാക്കി….

ഞാൻ തല പൂറിൽ നിന്നും മാറ്റി അവളുടെ ബനിയൻ പൊക്കി ഒരു മുല വായിൽ ആക്കി മറ്റേത് കൈയിൽ ആക്കി ഞക്കി… അതിവിശ്യം എന്റെ കൈയിൽ ഒത്തുങ്ങുന്ന കുഞ്ഞ് മുല.. പക്ഷേ അവളുടെ മുല ഞാട്ട് അതിവിശ്യം നല്ല വെല്ലുപ്പത്തിൽ നിന്നു… ഞാൻ ഒരു മുല ഞട്ടിൽ ഒരു കടി കടിച്ചു…

അവൾ ഒന്ന് മൂളി….

അവളുടെ കൈ എന്റെ കുണ്ണയിൽ പിടിത്തം ഇട്ടു പയ്യെ ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങി…

ഞാൻ മുലയിൽ നിന്ന് തല മാറ്റിയപ്പോൾ അവൾ എന്റെ മുഖം പിടിച്ച് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് ചേർത്തു…..

എന്റെ വായിലേക്ക് അവൾ വായ അടുപ്പിച്ച് എന്റെ ചുണ്ടുകൾ രണ്ടും അവൾ കടിച്ചു മുറിച്ചു….

ഞാൻ അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് ചുണ്ട് തെളി മാറ്റി… അവൾ എന്റെ തല തായേക്ക് കൊണ്ട് പൊക്കാൻ നോക്കിയാകിലും ഞാൻ അവളുടെ മുല വായിലേക്ക് കയറ്റി ചപ്പാൻ തുടങ്ങി…

എന്റെ ഒരു കൈ അവൾ എടുത്ത് അവളുടെ പൂറിലേക്ക് വെച്ചു.. ഞാൻ ഒരു വിരൽ പയ്യെ അവളുടെ പൂറിലേക്ക് കയറ്റി…

ആഹാഹാ….

അവൾ നടു ഒന്ന് പൊക്കി …

അവളുടെ പൂറിൽ നിന്ന് ഒലിക്കുന്ന തേൻ ഞാൻ വിരലുകളിൽ തോണ്ടി എടുത്ത് അവളുടെ വായിലേക്ക് കൊടുത്തു…

അവൾ അത്‌ ഊമ്പി കുടിച്ചു…

അവൾ എന്റെ കുണ്ണ കൈയിൽ എടുത്ത് ഒരു ഉമ്മ തന്നു…

എന്റെ കുണ്ണയിൽ ഇരുന്നാ അമ്മയുടെ പൂർ തേൻ അവൾ നക്കി… അവളുടെ കൊച്ച് വായുടെ ചൂട് എന്റെ കുണ്ണയുടെ രക്ത ഓട്ടം വിടും കൂടി…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *