അനിത ചേച്ചി [Suma Jose]

Posted by

അനിത ചേച്ചി

Anitha Chechi | author : Suma Jose


ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുമ. എൻറെ പഴയ കഥകൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ആയി. എന്റെ കഥയിലെ കുറവുകൾ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു തന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കഥ നിങ്ങൾക്കായി എഴുതുകയാണ്.

ഈ കഥയിലെയും തെറ്റുകളും കുറവുകളും സാദരം കൂട്ടുകാർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം. നിങ്ങളുടെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് എന്നെ കഥ എഴുതുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എൻറെ പഴയ കഥകൾ വായിക്കുവാൻ വേണ്ടി suma എന്ന് സെർച്ച് ബോക്സിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ എൻറെ കൂട്ടുകാർക്ക് വായിക്കുവാൻ പറ്റും. എങ്കിൽ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ.

കൂട്ടുകാരെ എൻറെ ഈ കഥയിലെ നായികയുടെ പേരാണ് അനിത മിൽട്ടൺ. ഞാൻ അനിത ചേച്ചി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അനിത ചേച്ചി ഒരു തയ്യൽ കാരി ആയിരുന്നു. അനിത ചേച്ചിക്ക് രണ്ട് ആൺ മക്കൾ ആയിരുന്നു. അനിത ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു. അനിത ചേച്ചിയുടെ കുടുംബത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അനിത ചേച്ചിയുടെ തയ്യൽ നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. അതു കൊണ്ട് തന്നെ അനിത ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് അനിത ചേച്ചിയുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം.

ഇനി ഞാൻ കൂട്ടുകാർക്ക് അനിത ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അനിത ചേച്ചി നല്ലതുപോലെ വെളുത്തിട്ട് ആയിരുന്നു. അനിത ചേച്ചിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് യോജിച്ച ഭർത്താവ് അല്ലായിരുന്നു മിൽട്ടൺ ചേട്ടൻ. അനിത ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികം കുറവായതുകൊണ്ട് സ്ത്രീധനം ഒന്നും മേടിക്കാതെ തന്നെ മിൽട്ടൺ ചേട്ടൻ അനിത ചേച്ചിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. അനിത ചേച്ചിയുടെ കണ്ണും മൂക്കും ചുണ്ടുകളും അ മുഖത്തിന് അഴക് കൂട്ടുമായിരുന്നു. അനിത ചേച്ചി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബ്രാ അ മുലകളെ കൂർപ്പിച്ച് പിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കപ്പ് ബ്രാ ആയിരുന്നു. അനിത ചേച്ചി വീട്ടിൽ നൈറ്റി ആണ് ഇടാറ്. അനിത ചേച്ചി ഇടുന്ന നൈറ്റി ചേച്ചി തന്നെയാണ് തയ്ച്ചിരുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ചേച്ചിയുടെ നൈറ്റികൾ നല്ല ഷേപ്പ് ഉള്ളതായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *