കൃഷ്ണൻ കുട്ടി നായർ നോൺ വെജ്ജാ 2 [ചിത്ര]

Posted by

കൃഷ്ണൻ കുട്ടി നായർ നോൺ വെജ്ജാ

Krishnan Kutty Nair Non Vegaa | Author : Chithra

[ Previous Part ] | www.kambistories.com


 

ഉഷ്ണം   എന്ന  വ്യാജേന   കൃഷ്ണൻ കുട്ടി  നായർ   ഷർട്ടും  ബനിയനും   അഴിച്ചു   ഭിത്തിയിൽ   ആണിയിൽ  തൂക്കിയിട്ടു

യൗവനം   മുറ്റി  നിൽക്കുന്ന   ഒരു  പെണ്ണിന്റെ  മുന്നിൽ  എന്ന  ചിന്ത  പോലും   കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരെ   അലട്ടുന്നതേ  ഇല്ല..

നെഞ്ചിൽ   പൂടയുള്ള    ആണുങ്ങൾ   ശാരദയ്ക്ക്   ഹരമാണ്…

മാരന്റെ  കക്ഷത്തിൽ    തല    പൂഴ്ത്തി,    മാരന്റെ   നെഞ്ചിൽ   രോമത്തിലൂടെ   അലക്ഷ്യമായി     വിരൽ   പായിച്ചും    ഇടയ്ക്കൊക്കെ   വലിച്ചു   നോവിച്ചും     അല്പം   ലൈംഗിക   ചുവയുള്ള   കൊച്ചു  വർത്താനം   പറഞ്ഞും    സല്ലപിക്കാൻ      ഓട്ടൊന്നുമല്ല   ശാരദ    കൊതിച്ചിട്ടുള്ളത്…

” പെണ്ണേ… നന്നായി   നൊന്തു,  എനിക്ക്…!  ഒരു  കിഴുക്ക്   വച്ചു  തരും… ”

എന്ന്    കളിയായി                          ശകാ രിക്കുമ്പോൾ…

” എങ്കിൽ… ഇത്  കൊണ്ട്  മതി ..!”

എന്ന്   പറഞ്ഞു,   ഭോഗാനന്തരം   തളർന്നുറങ്ങുന്ന   കുണ്ണയിൽ   കേറി    പിടിക്കുന്നതും…

” കൊതിച്ചി… ”

എന്ന്   വിളിച്ചു   ചെള്ളയിൽ   കൊഞ്ചിച്ചു   നുള്ളുന്നതും….

ഒരായിരം   വട്ടം   കിനാവ്  കണ്ടിട്ടുണ്ട്,  ശാരദ..

വെള്ളം   എടുത്ത്   വരുമ്പോൾ..  മുണ്ടിന്റെ   തലപ്പ്    പൊക്കി     എടുത്തു   കക്ഷത്തിലെ    വിയർപ്പ്  ഒപ്പി  എടുക്കുകയായിരുന്നു,     നായർ..

കക്ഷത്തിൽ    ഇടതുർന്ന    കട്ട കറുപ്പുള്ള   രോമക്കാട്   കൂടി   കണ്ടപ്പോൾ       ശാരദ    ഒന്നുടി    കൊതിയോടെ     ഉമിനീർ   ഇറക്കി..

” താൻ     അന്വേഷിക്കുന്ന   പുരുഷൻ   തന്നെ   തേടി    എത്തിയ   പോലെ   ”

ശാരദയ്ക്ക്   തോന്നി…

Leave a Reply

Your email address will not be published.