ദീപാരാധന 8 [Freddy Nicholas] [ആദ്യരാത്രി]

Posted by

ദീപാരാധന 8

Deepaaraadhana Part 8 | Author :  Freddy Nicholas 

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

വിശദമായ ഒരു കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സ്വസ്ഥമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ റൂമിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ പോയിരുന്നു…

ബാൽക്കണിയിൽ ഒരു റൗണ്ട് ടേബിളും അതിന് രണ്ട് കസാരകളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്… പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനായി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് കണ്ടാലേ അറിയാം.

പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ വരുന്നവരിൽ മിക്കവാറും ന്യൂ കപ്പിൾസ്, അല്ലങ്കിൽ കമിത്താക്കൾ, അല്ലങ്കിൽ നമ്മളെ പോലുള്ളവർ ആയിരിക്കുമല്ലോ…!!

അത് കൊണ്ട് ആ ബാൽക്കാണിക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, തുറസ്സായ എലെവേഷൻ ആണെങ്കിലും തികച്ചും ഒരു സ്വകാര്യത കൂടിയുള്ള ഏരിയ… ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിച്ചു.

രണ്ടാമത് കുളിക്കാൻ കയറിയ ദീപുവിന്റെ നീരാട്ട് കഴിയാൻ ഇത്തിരി നേരമെടുത്തു. അവൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്.

അവൾ കുളികഴിഞ്ഞു, ബെഡ്‌റൂമിലെ മുഴു നീള കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി എന്തൊക്കെയോ ക്രീമുകൾ പുരട്ടുകയോ, മുടി ചീവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു.

അത് കഴിഞ്ഞ് അവൾ ബാൽക്കണിയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക് നടന്നു വരുന്ന ആ ദൃശ്യം ഞാൻ നോക്കി നിന്നു പോയി.

ദീപുവിന്റെ ആ ഫിഗർ കണ്ടു ഞാൻ ഒരു നിമിഷം പകച്ചു നിന്നു… . സത്യത്തിൽ മനസ്സിനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വല്ലാത്ത സെക്സി ലൂക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ദീപുക്ക്.

ഏതൊരാണും, മന്തബുധി പോലും അവളെ ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നു പോകും .

കടുത്ത മറൂണിൽ വെളുത്ത നേരിയ ലൈൻസ് ഉള്ള എന്റെ ഒരു ഫുൾ സ്ലീവ്സ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷർട്ടാണ് അവൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആ ഷർട്ടിന്റെ സ്ലീവ്സ് അവൾ തന്നെ അലക്ഷ്യമായി തെറുത്തു മടക്കി കയറ്റിയതാണെന്ന് കണ്ടാലേ അറിയാം.

മാറിണകൾ അനുവദിക്കാതെ അഴിച്ചിട്ട മുകളിലെ രണ്ട് ബട്ടനുകൾ. എങ്കിലും ആ ഷർട്ട് അവൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യിപ്പിച്ച പോലെ അതിനുള്ളിൽ അവൾ “ഏക് ദം ഫിറ്റ് ” ആയിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.