മൂല്യനിർണയം [അശ്വനി]

Posted by

മൂല്യനിർണയം

Moolya Nirnayam | Author : Aswani


എൻ്റെ പേര് അശ്വനി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെയും എൻ്റെ ഫ്രൻസിൻ്റെയും കുറച്ച് തമാശ അനുഭവങ്ങളാണ്, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും 35 വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് 29 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നടന്ന ഒരു സംഭവം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്.എൻ്റെ വിവാഹം കഴിയുന്നതിന് രണ്ട് കൊല്ലം മുൻപാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്, എൻ്റെ കേസിൻസ് ആയ അഞ്ചുവും നിതയും  പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് ആയ സവിതയും ഉണ്ട് ഈ സംഭവത്തിൽ,

ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പോൺ വീഡിയോസ് കാണുക പതിവായിരുന്നു.പരസ്പരം നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് സെൻ്റ് ചെയ്തും download ചെയ്തും എടുക്കും, എൻ്റെ വീട്ടിൽ broadband ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കും പോൺ കാണുക ഇഷട്ടപെട്ടത് download ചെയ്തെടുക്കുക യിരുന്നു പതിവ്. ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ട്ട CATAGORY BBC ആയിരുന്നു (ബിഗ് ബ്ലാക്ക് കൊക്ക്) മലയാളത്തിൽ പ്പറഞ്ഞാൽ നല്ല കരിവീരൻ അണ്ടികൾ, വലിയ അണ്ടി ഉള്ള ആളുകൾ അത് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കലാപരിപാടികൾ ഞാംഗങ്ങളെ ശെരിക്കും അതിന് അടിക്ട് ആക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ വീഡിയോ കൾ ഞങൾ കാണില്ലായിരുന്ന് കാരണം മിക്ക ആണുങ്ങളുടെ സാധനം. ചെറുതായിരുന്ന് , ഇടക്ക് അങ്ങിനെ ഉള്ള ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻമാർ ഇടക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചിരി പോട്ടും.

ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരം തന്നെ ഉണ്ട് കളിക്കുക ആണെങ്കിൽ ഒരു ആഫ്രിക്ക കരനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കരണെയോ കളിക്കണം.അല്ലാതെ ഇവിടെ ഉള്ള ഗോവക്കായ കണക്കുള്ള സാധനം കിട്ടിയിട്ട് എന്തിനാ, ഇത് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ചിരിക്കും,

ഒരു ദിവസം ഞാൻ കുളിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ ആയിരുന്നു എപ്പോൾ ആണ് സവിതയുടെ വീഡിയോ കോൾ വന്നത്.

Call എടുത്ത് ഹലോ പറയുന്നതിന് മുൻപ് സവിത്തയുടെ ചിരി അമർത്തിപ്പിടിച്ച് മുഖം ആണ് കണ്ടത് ഞാൻ എന്താണെന്നു ചോദിച്ചു, അവൾ സ്വോകാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു കൂട്ടം കാണിച്ചുതരാം ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് നടന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.