സെലിബ്രിറ്റി പൂറും കുഞ്ഞിരാമനും [രമ്യ]

Posted by

സെലിബ്രിറ്റി പൂറും കുഞ്ഞിരാമനും

Celebrity Poorum Kunjiramanum | Author : Ramya


ഇത്  തികച്ചും  ഒരു  ഫാൻടസി   ആണ്…

യുക്തി   ഭദ്രമായി   നോക്കി കാണാതിരിക്കുക..

കഥയിൽ   ചോദ്യം  ഇല്ലെന്ന്  പറയും   എങ്കിലും   പറഞ്ഞെന്ന്   മാത്രം..

നേരമ്പോക്കിന്   മാത്രം…

 

പിന്നെ…  ഇതിൽ   അതിര് വിട്ട   അശ്ലീലവും   ലൈംഗിക    ചുവയുള്ള  പരാമർശവും    ഉണ്ടെന്നു  തോന്നുന്നെങ്കിൽ   കഥാഗതിക്ക്   വേണ്ടി     ആണെന്ന്    കരുതി   സഹകരിക്കുക…

ഞാൻ… കുഞ്ഞിരാമൻ…

 

കുഞ്ഞിരാമൻ   ആണ്   ഈ   കഥയിലെ     നായകൻ…

കഞ്ഞി കുഞ്ഞിരാമനോ… എന്ന്  നിങ്ങൾക്ക്  തോന്നി… അല്ലെ…?

വാസ്തവത്തിൽ      എന്റെ    അച്ഛനമ്മമാർക്ക്…., വിശിഷ്യാ    അച്ഛൻ   ആണ്   എന്നോട്   ഈ  കൊടും   ചതി     ചെയ്തത്.

ഒന്നും    ഇല്ലേലും   ഇരുപത്തി ഒന്നാം   നൂറ്റാണ്ടിൽ   കഴിയേണ്ട     ഒരുവൻ    ആണെന്ന്    ഒരു  വിചാരം   ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ….. ഇങ്ങനെ   എന്നോട്    ഒരു   ചെയ്തിനു    മൂപ്പിന്ന്    തുനിയുമായിരുന്നോ…?

മാട്  പോലെ   പണിയും,  അച്ഛൻ  ശങ്കരൻ…

ക്ഷീണം   മാറ്റാൻ… ശേഷം   ഒന്ന്   പിടിക്കുന്നത്     അച്ഛന്റെ     ശീലമാണ്…

തൊണ്ണൂറ്   ഉള്ളിലോട്ടു   ചെന്നാൽ  , ലെവൻ, കുണ്ണ   വടി പോലെ   നിക്കും   എന്ന്   അമ്മ   ശാരദയ്ക്ക്  അറിയാം…

കെട്ടിയോന്റെത്    ഒരു   ഒന്നൊന്നര  കുണ്ണയാണ്    എന്ന്     ഓർക്കുമ്പോൾ   തന്നെ     കഴപ്പിക്ക്   ഒലിപ്പീരു   തുടങ്ങും…

ഇത്തിരി   കൂടുതൽ   പിടിച്ചെങ്കിൽ…  ” മോളെ… ” എന്ന്   വിളിക്കുന്നതിനൊപ്പം   ചില    വിശേഷണം    കൂടി  കാണും…

” കാര്യായി   ആരോ   സത്കരിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ… മറുഭാഷയൊക്കെ    വരുന്നു…. ”

മുഖം  കോട്ടി     അമ്മ   പുലമ്പും..

” അതിന്   എന്റെ   കൊച്ചു പൂറിക്ക്   കുറവൊന്നും   വരാറില്ലല്ലോ..? ”

ചുറ്റിലും    നോക്കി   ശ്രദ്ധിക്കാൻ   ആരും   ഇല്ലെന്ന്   കണ്ടാൽ      അമ്മയുടെ    മുല ഞെട്ടിൽ  തന്നെ   കൃത്യം   പിടിച്ചു  ഞെരിച്        അച്ഛൻ    കാറും…

Leave a Reply

Your email address will not be published.