എന്റെ ഖദീജ ഇത്ത 6 [Guhan]

Posted by

എന്റെ ഖദീജ ഇത്ത 6

Ente Khadeeja Itha Part 6 | Author : Guhan

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഇത് വായിക്കുക …..

അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്നു പേരും തമ്മിലുള്ള കളികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു . പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോയി ഞാനും പാറുവും കോണ്ടം ഇട്ടായിരുന്നു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്ത അതിലോട്ട് കടന്നുവന്നതോട് കൂടി ഞങ്ങൾ രതിയുടെ വേറെ ഒരു ലോകത്ത് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ . അതുകാരണം കോണ്ടത്തിന്റെ കാര്യമേ ഞങ്ങൾ മറന്നുപോയി

ഞാൻ എൻറെ വാണ പുഴ അവളുടെ പൂറ്റിലോട്ട് അടിച്ചുനറച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു . ഇത്തയുടെ പൂറ്റിലോട്ട് അടിക്കുന്നതിൽ വിഷയം ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഇത്ത പ്രസവം നിർത്തിയത് ആയിരുന്നു . പക്ഷേ പാറുവിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അവൾ ഒരു ദിവസം ശർദ്ദിച്ചു അത് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ അവൾ പ്രഗ്നൻറ് ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അബോഷൻ കാര്യം വരെ ചിന്തിച്ചു

പക്ഷേ ഇത്തയും അമ്മയും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ,അബോഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ വളർത്താം എന്നായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതും ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു ഇത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നത് പക്ഷേ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സപ്പോർട്ട് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ടു പോയി അങ്ങനെ അവളും ആയിട്ടുള്ള കളികൾ അങ്ങനെ നിന്നു പിന്നെ ഇത്ത ആയിരുന്നു എൻറെ ലോകം

ഇത്തയുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് ഞങ്ങൾ ഒട്ടും കമ്പിത്തരം ഒന്നും കാണിക്കത്തില്ല . കാരണം പിള്ളേര് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അഥവാ വല്ലോം പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഊമ്പിയിലെ. അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ കടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഏഴാം മാസം ആയപ്പോൾ അവളെ അവളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ബന്ധുക്കളും കൂടി വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി .

Leave a Reply

Your email address will not be published.