എന്റെ ഖദീജ ഇത്ത 5 [Guhan]

Posted by

എന്റെ ഖദീജ ഇത്ത 5

Ente Khadeeja Itha Part 5 | Author : Guhan

[ Previous Part] [ www.kambistories.com ]


 

കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് വരുക .

അങ്ങനെ വീടിലോട്ട് പോയി, വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ പാറു എന്നെയും കാത്ത് ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്നു .

പാറു : എന്തുവാട , നമ്മളെ ഒക്കെ മറന്നോ

ഞാൻ : ഈ …..

പാറു : രാവിലെ പോയതാണ് ഇവിടുന്ന് . ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പോലും വന്നില്ല

ഞാൻ : മറന്ന് പോയഡി …. സോറി.

പാറു : അപ്പോ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേ

ഞാൻ : അതിന് ഒന്നും സമയം ഇല്ലായിരുന്നു .

പാറു : എന്റെ കുണ്ണകുട്ടനെ ഇത്ത ഒടിച്ച് കളഞ്ഞോ .

ഞാൻ : അങ്ങനെ ഒന്നും . ഒടിയുന്ന കുണ്ണ അല്ലടി അത്

പാറു : അത് എനിക്ക് അറിയാം . ഇത്ത ആള് അടിപൊളി ആയത് കൊണ്ട് ചോതിച്ചതാ,

ഞാൻ : ഹാ …

പാറു : ബാ വല്ലോം കഴിക്ക്. . . .. ക്ഷീണിച്ച് ഇരിക്കുവല്ലേ എന്റെ കുട്ടൻ .

ഞാൻ : നീ എടുത്ത് വെക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം

പാറു : ശരി …

ഞാൻ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വന്നു . എന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു .

പാറു : ചെക്കൻ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ച് പോയി.

ഞാൻ : അമ്മാതിരി കളിയായിരുന്നു എന്റെ മോളെ …

പാറു : ഓ.. നമ്മൾ ഒക്കെ ഇനി വേസ്റ്റ് .

ഞാൻ : നീ എന്റെ ചക്കരെ അല്ലേടി .

പാറു : പോടാ ..

ഞാൻ : ഇന്ന് ഒരു കല്ല്യാണ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. മറന്ന് പോയോ

പാറു : ഏത് ….

Leave a Reply

Your email address will not be published.