എന്റെ ഖദീജ ഇത്ത 3 [Guhan]

Posted by

എന്റെ ഖദീജ ഇത്ത 3

Ente Khadeeja Itha Part 3 | Author : Guhan | Previous Part


 

കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ വായ്ക്കണേ ..

ഇനി ശരികുമുള്ള ജീവിതത്തിലോട് …

അന്നത്തെ ആ കല്യാണത്തിന് പോയതിന് ശേഷം അമ്മയെ ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രെധിച്ച് തുടങ്ങി .
വീടിൽ നൈറ്റിയിയും പുറത്ത് പോവുമ്പോള് സാരിയും ആണ് അമ്മ ഉടുകാറുള്ളത് .
ഇത്തയെയും അമ്മയെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ആണ് അമ്മയുടെ ഭൻഗി എനിക് കൂടുതൽ മനസിലായത് .
അമ്മ എപ്പഴും പൊട്ട് ഇടും . ചെറുതുമല്ല വലുതുമല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസ്സ് പൊട്ട് .
അത് അമ്മയെ കൂടുതൽ മനോഹരമാകി .
കമ്മല് വള മാല കൊലുസ്സ് ഒകെ ഇത്തയെ പോലെ അമ്മകും മസ്റ്റ് ആണ് .
ഇത്രയും വർശവും അമ്മയെ കമ്പി രീതിയില് ഞാൻ നോകിയിരുന്നില്ല .
ഇപ്പോ അമ്മയെ കാണുമ്പോഴും കമ്പി അടിച്ച് തുടങ്ങി ,പക്ഷേ അത് എപ്പഴും ഇല്ല .
അമ്മക് ജോലി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ 9:30 ഒകെ ആവുമ്പോള് പോവും.
എനിക് ഒരു ദിവസം ലീവ് കിട്ടി . പക്ഷേ അമ്മകു അന്ന് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു .
സാധാരണ അവധി ഉള്ള ദിവസം 10:30 കഴിഞ്ഞു എണീകുന്ന ഞാൻ വെറുതെ
ഒരു 8 മണിക് എണീകാം എന്ന് വിചാരിച്ച് കിടന്നു . എന്റെ റൂം 2 ാ മത്തെ നിലയില് ആണ് .
ഞാൻ കൃത്യം 8 മണിക് തന്നെ എണീറ്റു . ചുമ്മാ എണീറ്റ് ജെന്നലില് കൂടെ നോകിയപ്പോള്
എനിക് ലോട്ടറി അടിച്ച അവസ്ഥ ആയിരുന്നു .
അമ്മ താഴെ നിൽകുന്നു . ഒരു കടും നീല നൈറ്റി ആണ് വേഷം . ഒരു കറുത്ത പൊട്ടും.
കണ്ണ് ഒകെ എഴുതീട്ടുണ്ട് .
ബാകീ ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ .
കുളികാൻ വേണ്ടി തലയില് എണ്ണ തേകുവാണ് . ചെറിയ ഒരു ചുരുൾച്ച ഉണ്ട് മുടിക് .
പക്ഷേ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള നീളവുമുണ്ട് മുടിക്ക് .
ആ എണ്ണ പറ്റിയ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തല ഒകെ മസ്സാജ് ചെയുന്നത് ഒന്ന്
കാണണ്ട കാഴ്ച തന്നെ ആയിരുന്നു .
കക്ഷം ഒകെ ചെറുതായിട് കാണാന് പറ്റുന്നുണ്ട് . ചെറിയ ഒരു കറുപ്പ് നിറം കാണാം അവടെ .
എണ്ണ തേച്ച് തീര്ന്നു ആ മുടി ഒന്ന് ചുറ്റി വട്ടത്തില് കെട്ടി വെച്ചു .
ഇതൊകേ കണ്ട് എന്റെ കുട്ടൻ ഒലിച്ച് തുടങ്ങി .

Leave a Reply

Your email address will not be published.