ദമയന്തി ഒരു സംഭവാ 9 [അനൂപ്]

Posted by

ദമയന്തി ഒരു സംഭവാ 9

Damayanthi Oru Sambhavaa Part 9 | Author : Anoop | Previous Part


 

” അവൾ , ടെസ്സി   പറഞ്ഞത്  നേരാണോ   എന്നൊന്ന്    അറിയണല്ലോ..? ”

അനൂപിനെ    നോക്കി   കണ്ണിറുക്കി   കാട്ടി,  ലാസ്യവതിയായി,     ദമയന്തി     മാഡം     ചോദിച്ചു.

ഒന്നും    മനസിലാവാതെ,                     ” എന്ത്..? ”   എന്ന  മട്ടിൽ    അനൂപ്   ദമയന്തി    മാഡത്തെ     തുറിച്ചു   നോക്കി..

നാവ്   വെളിക്കിട്ട്   നക്കുന്നത്  പോലെ   മാഡം     കാണിച്ചു..

അനൂപ്    തല    കുനിച്ചിരുന്നു..,പെരുത്ത    നാണത്തോടെ…

”  അതിൽ   എക്സ്പേർട്ട്   ആണെന്നാ.. അറിഞ്ഞത്… കുറ്റി താടി   അതിനു  ബെസ്റ്റാ…. ”

സങ്കല്പിച്ചു,  മാഡം    കുളിര്  കോരുന്നത്   അഭിനയിച്ചു    കാണിച്ചു…

അനൂപ്,   മാഡത്തിന്റെ   അഭിനയം    കൂടി  ആയപ്പോൾ     നാണത്തിൽ   കുളിച്ചു  നിന്നു..

” ഒരു  കാര്യത്തിൽ   എനിക്ക്   അനൂപിനോട്   വല്ലാത്ത   ഇഷ്ടം  തോന്നുന്നു… ഞാൻ   പറഞ്ഞിട്ട്   പോലും… അനൂപ്    അത്  സമ്മതിക്കാൻ

തയാറാവാതിരുന്നത്…. ”

ദമയന്തി   മാഡം    ചിരിച്ചു…

” എന്ത്..? ”

അനൂപ്   ചോദിച്ചു..

” ടെസ്സിയുടെ… കാര്യം…!”

മാഡം   അത്  പറഞ്ഞപ്പോൾ    അനൂപിന്റെ   ശിരസ്സ്   താനെ   കുനിഞ്ഞു..

” അവൾക്ക്   അനൂപിനെ   ശരിക്കും   ബോധിച്ചു.. ”

ദമയന്തി    മാഡം   വീണ്ടും   കണ്ണിറുക്കി   ചിരിച്ചപ്പോൾ… അനൂപ്   കലശലായി    ചമ്മി..

” അവൾ   എല്ലാം  പറയും.., എന്നോട്… കിടപ്പറയിൽ    നടന്നത്  പോലും…!ഹോസ്റ്റലിൽ   ആയിരിക്കുമ്പോൾ… ഞങ്ങൾ  അന്യോന്യം   ഷേവ്  ചെയ്യും… മറ്റുള്ളോരെ  ബോധിപ്പിക്കാൻ   വേണ്ടി   മാത്രാ…. രണ്ടു  കട്ടിൽ… കിടക്കുന്നത്     ഒരു  കട്ടിലിലാ… ”

അത്   പറഞ്ഞു  കഴിഞ്ഞപ്പോൾ   മാഡത്തിന്റെ    നാണം  ഒന്ന്   കാണേണ്ടത്  തന്നെ  ആയിരുന്നു..

Leave a Reply

Your email address will not be published.