ഫാൻ ബോയ് [Danmee]

Posted by

ഫാൻ ബോയ്

Fan Boy | Author : Danmee


കുട്ടികാലം മുതൽ  സിനിമ ആയിരുന്നു എന്റെ സ്വപ്നം. അതിനായി ഞാൻ ഒരുപാട് അലഞ്ഞു. വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും എല്ലാം പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ഞാൻ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞില്ല.  പക്ഷെ സിനിമക്ക് ആയി ഉള്ള അലച്ചലുകൾക്ക് നല്ല പൈസ  ചിലവുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടിൽ കാറ്റെറിംഗ് പരിപാടി ഉള്ള അനിഷേട്ടന്റെ കൂടെ പോയി ആണ്‌ തൽക്കാലം  പിടിച്ചു നിന്നത്. എനിക്ക് കുറച്ച് സിനിമകാരെ പരിചയപ്പെടാൻ  അവസരം കിട്ടിയതും അനീഷേട്ടൻ  കാരണം ആണ്‌. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ ഫുഡ്‌ എത്തിച്ചിരുന്നത് അനിഷേട്ടൻ ആയിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കിട്ടിയ അവസരം എല്ലാം ഞാൻ മുതലാക്കി.  നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഷൂട്ടിംഗ് പാക്ക്അപ്പ്‌ ആയപ്പോൾ. ഞാനും അവരുടെ കൂടെ കൂടി. ലൈറ്റ് ബോയ്, ആർട്ട്‌ ടീംഇൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സിനിമയുടെ തഴെ  തട്ടിൽ ഉള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ പണിയും ഞാൻ ചെയ്തു. പല സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളയും അടുത്ത് നിന്ന് കാണാനും ഒരുമിച്ചു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്‌തെങ്കിലും. നല്ലൊരു അവസരം  എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ വർക്ക്‌ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്ഇൽ നിൽക്കുകയും. പിന്നെ പിന്നെ ജൂനിയർ ആര്ടിസ്റ് ആയും ഞാൻ സിനിമയിൽ ചെറുതായി  തല കാണിച്ചു തുടങ്ങി.

അപ്പോഴാണ് ഞാൻ തോമസ് സാറിനെ പരിജയ പെടുന്നത്. തോമസ് സർ  ഒരു കാലത്തെ ഹിറ്റ്‌ സിനിമകളുടെ സംവിധായകൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ  ആയി. അവസാനം ചെയ്ത സിനിമ വൻ പരാജയം ആയപ്പോൾ. പുള്ളി ആക്ടിങ്ലേക്ക് ചുവട് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ തിരക്കുള്ള സഹതരം ആണ്‌ പുള്ളി. ഞാൻ പിന്നീട് കുറച്ച് കലം പുള്ളിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു. പുള്ളി താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെ ഒരു മുറി എനിക്ക് തന്നിരുന്നു. തോമസ് സാറിന്റെ കുടുംബം ഒക്കെ അങ്ങ് നാട്ടിൽ ആയിരുന്നു. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്  ഞാൻ പുള്ളിയെ അസൂയയോടെ ആണ്‌ കണ്ടിരുന്നത്. കാരണം ആസമയത്ത് കത്തിനിന്നിരുന്ന ഒരു യുവനായികയെ ആണ്‌ പുള്ളി വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ‘ അലീന’ .അലീന ഒരു സമയത്ത്  സൗത്ത്ഇന്ത്യ കിഴടക്കിയിരുന്ന  സൗന്ദര്യ  ശില്പം. ഞങ്ങളുടെ  സിലിബ്രിറ്റി ക്രഷും വാണറാണിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവർ. തോമസ് സാറിന്റെയും അലീന

Leave a Reply

Your email address will not be published.