വളഞ്ഞ വഴികൾ 13 [Trollan]

Posted by

വളഞ്ഞ വഴികൾ 13

Valanja Vazhikal Part 13 | Author : Trollan | Previous Part


ഒലിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയാം ആയിരുന്നു.

അവൾക് തൃപ്തി ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ നെറ്റിൽ ഒരു ഉമ്മ തന്ന് എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു കിടന്നു ഉറങ്ങി പോയി. കാരണം വെള്ളം ഒരുപാട് പോയത് അല്ലെ ആ ക്ഷീണം അവളെ വേഗം ഉറക്കത്തിലേക് കൊണ്ട് പോകും എന്ന് എനിക്ക് ശെരിക്കും അറിയാം ആയിരുന്നു.

ഞാൻ പതിയെ അവളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു.

എന്റെ മുണ്ട് എടുത്തു ഉടുത്.

അവളെ ഞാൻ പുതപ്പ് കൊണ്ട് അവളുടെ മാറിടവും എന്റെ കുണ്ണപ്പാല് ഒലിക്കുന്ന പൂറും മറച്ച ശേഷം.

ജൂലി തന്നാ ലാപ്ടോപ് ഓൺ ആക്കി. പാസ്സ്‌വേർഡ്‌ അടിച്ചു.

ഒരു നിമിഷം ഞാൻ രേഖയെ നോക്കി അവൾ ആ ക്ഷിണത്തിൽ നല്ല ഉറക്കം തന്നെ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസിലാക്കി.

ഞാൻ എന്റെ പാസ്റ്റിലേക് പോകാൻ പോകുവാ എന്നുള്ള തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായി.

അത് എനിക്ക് നല്ല വേദന തരും എന്ന് അറിയാം ആയിരുന്നു.

പക്ഷേ

എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക് ഉള്ള ഉത്തരം കണ്ട് പിടിക്കണം.

ഇല്ലേ അത് എന്നെത്തെക്കും എന്നെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കും.

ഞാൻ അവൾ പറഞ്ഞ ഫയൽ ലാപ്ടോപ്പ്ൽ അനോഷിച്ചു.

ഒരു പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ മാറി മറിക്കാൻ ആ ലോറിയുടെ വിവരങ്ങൾക്കു കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ്‌ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അർജുനൻ നെ വേറെ ഒരാൾ ആകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫയൽ ആയിരുന്നു അത് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

സൂചനകൾ ഒക്കെ എനിക്കും പട്ടാകും ഉറപ്പ്‌ ആയിരുന്നു.

കൺഫോം ചെയ്ൻ മാത്രം ആയിരുന്നു ഈ വിവരങ്ങൾ അനോഷിച്ചേ. ഒരു പക്ഷേ ആ വർക്ഷോപ് കാരൻ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ വല്ലതും അറിയാൻ ഉള്ള തിഷ്ണത.

ഞാൻ അതിലെ എല്ലാം അരിച്ചു പാറുക്കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.