എങ്കിലും എന്റെ സുലോചനേ [ലോഹിതൻ]

Posted by

എങ്കിലും എന്റെ സുലോചനേ

Enkilum Ente Sulochane | Author : Lohithan


എന്റെ കണ്ണുതള്ളി ക്കാവിലമ്മേ…

ഈ അവരാതികൾ കാരണം മനുഷ്യന് നാട്ടി ൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യാണ്ടായല്ലോ….

ദേ… തള്ളേ.. രാവിലെ തന്നെ എന്റെ വായീന്ന് വരുന്നത് കേട്ടെ അടങ്ങൂ നിങ്ങൾ..

ഫാ… ചൂലേ… നിന്റെ വായീന്ന് എന്തോ വരാനാ… ആ.. വരുമായിരിക്കും… ചെത്തുകാരൻ കുമാരൻ ഇന്നലെ വായിലൊഴിച്ചു തന്നത് വരുമായിരിക്കും…

എന്റെ വായിലാണോ പൂറ്റിലാണോ ഒഴിച്ചത് എന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയാനാ… വിളക്ക് കാണിക്കാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചില്ല ല്ലോ…..

വിളക്കില്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാടീ… അവൻ ദിവസവും വന്ന് നിന്നെ ഊക്കുന്നത്….

ദേ… പൂറി തള്ളേ… പിള്ളാര്‌ അകത്തൊണ്ട ന്നൊള്ള വിചാരമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ അവരാതം വിളിച്ചു കൂവല്ലേ….

ഓ.. ഒരു പിള്ളാര്‌… ഒരുത്തി കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ലേടി പോയി കലക്കീട്ട് വന്നത്… വേറൊരുത്തി യാണേൽ ആമ്പിള്ളരെ കാണുമ്പോൾ വാവിന് മൂരിയെ കണ്ട പശുവിനെ പോലല്ലയോ തള്ളിക്കൊ ണ്ട് ചെല്ലുന്നത്….. കുടുംബത്തിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കാൻ പിറന്ന നശൂലങ്ങൾ..

നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ കൊണവതിയാ രമൊന്നും പറയണ്ട… കെട്ടിയവൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ തേങ്ങാ കച്ചോടക്കാരൻ മാപ്പളേടെ തേങ്ങാ അട്ടീൽ അല്ലാരുന്നോ തള്ളേ നിങ്ങളുടെ കിടപ്പ്… ഈ ഞാൻ തന്നെ എത്ര തവണ കണ്ടിരിക്കു ന്നു മാപ്പളേടെ പാരെ കേറിയിരുന്നു പൊതി ക്കു ന്നത്….

ആണോ… എന്നാൽ കണക്കായിപ്പോയി… നിന്നെ ആരും ക്ഷണിച്ചില്ലാല്ലോ… ഈ കുടുംബത്തേക്ക്… എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത എന്റെ കുഞ്ഞി നെ കണ്ണും മൊലേം കാട്ടി മയക്കിയല്ലേടി നീ ഇവിടെ കേറി കൂടിയത്….

ഇതു സുലോചനയുടെ വീട്… കെട്ടിയവൻ മണി, പത്തു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുൻപ് ഇഞ്ചി പണിക്ക് പോയതാ കൊടകിൽ … പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല… രണ്ട് പെൺ മക്കളുണ്ട്…. മൂത്തവൾ സിന്ധുമണിയെന്ന സിന്ധു.. പിന്നെ പോന്നു മണി… പൊന്നൂന്ന്‌ വിളിക്കും.. മണി സുലോചനയെ കൂട്ടികൊണ്ട് വരുമ്പോഴേ സുലോചനയുടെ വയറ്റിൽ സിന്ധു ഉണ്ടായിരുന്നു….

മണിയുടെ അമ്മയാണ് കമലാക്ഷി …. സുലോ വന്നതു മുതൽ അവളെ കണ്ണിനു കണ്ടൂടാ കമലാക്ഷിക്ക്… മകനെ വശീകരി ച്ച് മയക്കിയടുത്തവൾ എന്നാണ് ഇപ്പോഴും കമലാക്ഷിക്ക് സുലോചനയേപ്പറ്റി പറയാനു ള്ളത്….

Leave a Reply

Your email address will not be published.