രാധാ മാധവം 9 [പൊടിമോൻ] [Climax]

Posted by

രാധാ മാധവം 9

Raha Madhavam Part 9 | Author : Podimon | Previous Part


 

രാധയുടെ പൂറിൽ നാക്കു കൊണ്ട് തനിക്ക് അറിയാവുന്ന വിദ്ധ്യകളൊക്കെ അജയൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു….

ഗോപൻ തന്റെ കുലച്ചുനിൽക്കുന്ന കുണ്ണയിൽ തഴുകികൊണ്ട് അജയന്റെ പൂറ് നക്കൽ നോക്കി കിടന്നു….

പതിവായി അജയൻ പൂറ് നക്കിത്തരാറുണ്ട
ങ്കിലും ഇന്ന് അവൻ കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചു
ചെയ്യുന്നതായി രാധായ്ക്ക് തോന്നി….
അത്രക്ക് സുഖമാണ് അജയന്റെ നാക്ക് അവൾക്ക് നൽകികൊണ്ടിരുന്നത്…..

രാധ ഓർഗാസത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാ
ണ് എന്ന് തോന്നിയ ഗോപൻ പതിയെ അവളെ തന്റെ എതിർ വശത്തേക്ക് തിരിച്ചു കിടത്തി…

അവൾ കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ മാറുന്നത്
കണ്ട അജയൻ തല ഉയർത്തി നോക്കി…

ഒന്നുമില്ല… തുടർന്നോളൂ… എന്ന് ഗോപൻ ആഗ്യം കാണിച്ചപ്പോൾ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രാധയുടെ ഒരു തുടയിൽ തല വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അജയൻ തന്റെ ജോലി തുടർന്നു…..

അജയന്റെ സൗകരിയത്തിനായി രാധയുടെ ഒരു കാൽ ഗോപൻ ഉയർത്തിപിടിച്ചു….

ഇപ്പോൾ അവളുടെ പൂർ കൂടുതൽ തുറന്നു..

ഗോപൻ രാധയുടെ കുണ്ടിയോട് ഒട്ടി കിടന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ കുലച്ച കുണ്ണ അവളുടെ ചന്തി ചാലിൽ വെച്ച് ഉരച്ചു….

കണ്ണടച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൂറ് നക്കുന്ന അജയൻ തന്റെ നാക്കിൽ എന്തോ വന്ന് മുട്ടുന്നതായി തോന്നിയപ്പോൾ കണ്ണുതുറന്നു നോക്കി…..

രാധയുടെ ചന്തിക്കിടവഴി നീണ്ടുവരുന്ന ഗോപന്റെ കുണ്ണയുടെ തലപ്പാണ് അത് എന്ന് മനസിലാക്കിയ അജയൻ ഇടക്ക്‌ അതിന്റെ കൊണ്ടയിലും നക്കാൻ തുടങ്ങി…

Leave a Reply

Your email address will not be published.