ലേഡി ഡോക്ടർ [രാജം]

Posted by

ലേഡി ഡോക്ടർ

Lady Doctor | Author : Rajam


 

ഞാൻ     കവിരാജ്

എനിക്ക്      25     വയസ്സായി

ഒന്നാം         ക്ലാസ്സിൽ      പഠിക്കുന്ന  കാലത്ത്         അച്ഛൻ        മരണപ്പെട്ടു…

 

എന്തോ         ദുരൂഹത       മരണമായി         ബന്ധപ്പെട്ട്        ഉണ്ടായതായി          ഞാൻ      കേട്ടുതുടങ്ങിയെങ്കിലും           അന്നൊന്നും          എനിക്ക്     മനസ്സിലായില്ല

 

അച്ഛൻ           മരിക്കുമ്പോൾ        അമ്മയ്ക്ക്          പ്രായം        25      തികഞ്ഞിരുന്നില്ല…

അന്തിക്കൂട്ട്          ഇല്ലാതായാൽ     പ്രത്യേകിച്ച്        രാത്രി        അനുഭവിക്കുന്ന         ബുദ്ധിമുട്ട്        ഇന്ന്          എനിക്ക്         നന്നായി    മനസ്സിലാകും

 

44       തികഞ്ഞ       അമ്മയെ     ഇന്നും         കാണാൻ       എന്തൊരു     ഭംഗി..! എന്തൊരു         ഐശ്വര്യം..!

അങ്ങനെയുള്ള          അമ്മ        20   കൊല്ലം        വിഷയ    സുഖം        അനുഭവിക്കാതെ          തള്ളിനീക്കി       എന്ന്         ഇപ്പോൾ        എനിക്ക്       ഓർക്കാൻ      പോലും          ആവുന്നില്ല….( പത്ത്          കൊല്ലമായി    ഒരു     ദിവസം        പോലും       സ്വയം ഭോഗം       ചെയ്യാതെ         ഉറങ്ങാൻ     കഴിയാത്ത        എനിക്ക്         അമ്മ      ഒരു      നിത്യ     വിസ്മയമാണ്…)

ഐശ്വര്യ   റായിയും      കാവ്യയും   പ്രിയങ്കയും          പിന്നെ    പിന്നെ     പ്രയാഗയും       സംയുക്തയും       രജീഷയും          ഒക്കെ       എന്റെ     പാല്        ചീറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്  , ഒത്തിരി    തവണ… കൂട്ടത്തിൽ         ഒരു        ദിവസം         എനിക്ക്         ആവേശമായത്          എന്റെ      സ്വന്തം    അമ്മ        ഭാമിനിയും…!

അന്ന്          പതിവ്      വെടിവട്ടം      കഴിഞ്ഞ്         പതിവിലും         കൂടുതൽ    താമസിച്ചാണ്             ഞാൻ      വീട്ടിൽ    എത്തിയത്..

സമയം         12     അടിക്കാൻ       20      മിനിറ്റ്       മാത്രം    ബാക്കി…

കതക്         അടഞ്ഞ്     കിടക്കുന്നു

” ഇന്ന്     ഞാൻ     വല്ലോം      കേൾക്കും..”

ഞാൻ         മനസ്സിൽ      പറഞ്ഞു

കതകിന്     ഞാൻ       ചെറുതായി      കൊട്ടി…

അകത്ത്       വെട്ടം     തെളിഞ്ഞു

കതകിന്റെ          കൊളുത്ത്      എടുക്കുമ്പോഴും        അമ്മ      പിറുപിറുത്ത്         തുടങ്ങി

” വല്ല      ഇടത്തും         വായ്    നോക്കി        വരുമ്പോൾ         വീട്ടിൽ     ഇരിക്കുന്ന       ആളിന്റെ      കാര്യം     കൂടി         ആര്      ഓർക്കാനാ…?”

അമ്മയുടെ          അന്നത്തെ        വേഷം        എന്നിൽ       കൗതുകം     ഉളവാക്കി

പഴയ      പ്രായമുള്ള        പെണ്ണുങ്ങൾ         ധരിക്കുന്ന      റൗക്കയാണ്         യൗവനം       വിട്ട്      ഒഴിയാത്ത         അമ്മ        അന്ന്      ധരിച്ചത്..

” ഒടുക്കത്തെ         ചൂട്      തന്നെ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published.